Ekspordi arendamise toetus

Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS) võimaldab ekspordiarenduse toetuse raames taotleda ka sihtturu nõustamistoetust. EAS pakub ühtlasi oma kompetentsi välisekspertide leidmisel, esmaste kontaktide loomisel, ekspertidele tööülesannete ja hinnapäringute koostamisel. Sihtturu nõustamistoetust rahastatakse Regionaalarengu Fondist.

Sihtturu nõustamistoetus võimaldab ettevõtjatel tellida nõustamisteenust pädevatelt väliskonsultantidelt nii oma toote konkurentsivõime väljaselgitamiseks, kliendi sihtrühma määratlemiseks kui konkurentide kaardistamiseks, et ettevõte saaks end välisturule minekuks võimalikult hästi ette valmistada. Hetkel saab kogenud väliskonsultantide teenust kasutada Norras, Rootsis, Taanis, Suurbritannias, Saksamaal ja Hollandis.

„Ettevõtjate sõnul on tihti probleemiks vähene info sihtturul valitseva konkurentsiolukorra, potentsiaalsete klientide, turustuskanalite, toodetele esitatavate nõuete ja muu taolise kohta. Abi oleks sihtturgu põhjalikult tundvast kohalikust konsultandist,” selgitas EASi ekspordidivisjoni direktor Allar Korjas. „Paraku on ettevõtetel olnud raskusi iseseisvalt väliskonsultantide leidmisel. Selleks ongi loodud vastav võimalus sihtturu nõustamistoetuse näol,” lisas Korjas.

Loe edasi artiklit eas.ee

Kokkuvõtlik info Eurotoetuste blogist, sh võimalus oma tasuta idee testida.