Ekspordi arendamise toetus EASist

Alates 8. novembrist asendab EAS senised eksporditurunduse, välismessitoetuse ja ühisturunduse toetused ekspordi arendamise toetusega. Taotlema on oodatud eelkõige suure kasvupotentsiaaliga ettevõtted.

Taotlejaks võib olla Eestis äriregistrisse kantud äriühing.
Ühistaotluse korral võib taotlejaks olla ka Eestis mittetulundusühingute ja sihtasutuste registrisse kantud ettevõtlust edendav mittetulundusühing või sihtasutus. Ühistaotlusesse kaasatud partner on Eestis äriregistrisse kantud äriühing.

Toetust saab taotleda:

 1. sihtturu nõustamisteenuse hankimiseks sihtturu teenuseosutajalt;
 2. toodete või teenuste sihtturu nõuetega vastavusse viimiseks;
 3. tootenäidiste valmistamiseks ja tellimiseks;
 4. reklaammaterjalide valmistamiseks ja tellimiseks ning püsiekspositsioonide eksponeerimiseks;
 5. ettevõtja sihturgudele suunatud veebilehe arendamiseks sealhulgas e-turunduse lahenduste väljatöötamiseks; toodete või teenuste brändide väljatöötamiseks ja kaubamärkide registreerimiseks sihtturul;
 6. toodete või teenuste brändide väljatöötamiseks ja kaubamärkide registreerimiseks sihtturul;
 7. müügivisiitide korraldamiseks sihtturgudel ning sihtturgudele suunatud turundusürituste korraldamiseks;
 8. sihtturgudele suunatud välismessidel või -näitustel osalemiseks;
 9. sihtturgude uuringute läbiviimiseks.

Taotletava toetuse minimaalne summa on 60 000 Eesti krooni ja maksimaalne summa 2 500 000 Eesti krooni projekti kohta. Ainult sihtturu nõustamisteenuse hankimise toetuse taotlemist sisaldava projekti korral on taotletava toetuse maksimaalne summa 150 000 Eesti krooni projekti kohta.

Toetuse maksimaalne määr on:

 1. ühistaotluse alusel elluviidava projekti korral kuni 70% abikõlblikest kuludest;
 2. taotleja poolt  ekspordiplaani alusel elluviidava individuaalprojekti korral kuni 50% abikõlblikest kuludest;
 3. taotleja poolt üksiktegevusena elluviidava, ainult sihtturu teenuseosutajalt nõustamisteenuse hankimist sisaldava, individuaalprojekti korral kuni 50% abikõlblikest kuludest;
 4. taotleja poolt üksiktegevusena elluviidava, ainult sihtturgudele suunatud välismessidel või näitustel osalemist sisaldava, individuaalprojekti korral kuni 30% abikõlblikest kuludest.

Taotlusi võetakse vastu jooksvalt.

Allikas: EAS

Projektiekspert OÜ aitab taotlusi koostada. Hinnapäringu projekti kirjutamise kohta saate teha siin:www.projektid.ee/hinnapakkumine_projekt, idee sobivust konkursile saate TASUTA testida siin:www.projektid.ee/idee. Võtke ühendust meie kliendihalduri/projektispetsialistiga – Tanel Käbin 626 3236, kliendihaldur@projektid.ee.