Ehitusprojekti ja ehitusjärelevalve toetus korteriühistutele

Kliima- ja Energiaagentuur asub toetama kortermajade energiatõhusat renoveerimist.

Toetuse sisu seisneb selles, et toetatakse korterelamu energiatõhusa renoveerimise terviklahenduseni viiva projekti loomist ja selle projekti järgi teostatavate ehitustööde järelevalvet.

Terviklahenduse all tuleb mõista seda, et
1) korterite sisekliima on kvaliteetne (vastab standardi EVS_EN 15251:2007 II klassi piirsuurustele) ja õhuvahetuse soojusest tagastub suur osa kortermajja;
2) küttesüsteem on optimaalne ja reguleeritav, välispiirded on piisavalt hästi soojustatud selleks, et  kortermaja arvestuslik koguenergiatarve peale terviklahenduse elluviimist ei oleks suurem kui 150 kWh köetava pinna ruutmeetri kohta aastas.

Toetuse suurus on 90% projekteerimise ja omanikujärelvalve teenuste kogumaksumusest konkreetse toetuse taotleja kohta (terviklahenduse modelleerimine,  projekteerimine ja omanikujärelevalve) ja omaosalus kõigest 10%.

Taotlemiseks tuleb täita vastav taotlusvorm ja saata see koos nõutud lisadega aadressile toetus@kena.ee.

Loe artiklit edasi kena.ee