Ehitusprojekti ja ehitusjärelevalve toetus korteriühistutele

Kliima- ja Energiaagentuur (KENA) asub toetama kortermajade energiatõhusat renoveerimist.
Toetatakse korterelamu energiatõhusa renoveerimise terviklahenduseni viiva projekti loomist ja selle projekti järgi teostatavate ehitustööde järelevalvet.

Toetuse suurus on 90% projekteerimise ja omanikujärelvalve teenuste kogumaksumusest konkreetse toetuse taotleja kohta (terviklahenduse modelleerimine, projekteerimine ja omanikujärelevalve) ja omaosalus 10%.

Taotlejatega tegeletakse jooksvalt taotluse menetlemise käigus ja vajadusel saab esitada lisadokumente.
KENA poolt antakse taotlejale esialgne hinnang kortermaja täislahenduse võimaluste ja maksumuse kohta. Enne projekteerimise algust on vajalik Korteriühistu üldkoosoleku otsus selle kohta, et terviklahendus viiakse ellu vastavalt KENA poolt tellitud projektile ning et KENA-lt saadud ehitusprojekti järgi alustatakse ehitustöödega hiljemalt 9 kuud pärast ehitusprojekti valmimist. Ehitustööde alustamisel kohustub toetuse saanud korteriühistu uuesti pöörduma KENA poole taotlusega saada ehitustöödele omanikujärelvalve teenus.

KENA toetuse abil tehtud ehitusprojekt on ühtlasi aluseks KredExi jagatava renoveerimistoetuse taotlemisele.

Lisainfo: http://www.kena.ee/?page_id=632

Abi projektitaotluste koostamisel 6263236, Tanel Käbin kliendihaldur@projektid.ee.