Eesti, Soome, Läti ja Rootsi piiriülese koostöö toetusmeede

Alates eelmisest nädalast saavad Eesti, Soome, Läti ja Rootsi partnerid taas taotleda piiriüleseks koostööks toetust ELi Kesk-Läänemere programmist.

Toetust saab taotleda loodushoiu, piirkondade konkurentsivõime ja innovatsiooni ning regioonide atraktiivsemaks muutmisega tegelevatele projektidele.

Toetusraha taotleval projektil peab olema vähemalt kaks partnerit vähemalt kahest riigist programmi abikõlblikult alalt. Projekt peaks kestma kaks kuni kolm aastat ning selle eelarve alates 200 000 eurost, projektide keskmine eeldatav eelarve on miljon eurot.

Toetust oodatakse taotlema kohalikke omavalitsusi, riigiasutusi, mittetulundusühinguid, sihtasutusi ning teatud piirangutega ka eraettevõtteid.

Esimese vooru taotluste tähtaeg on 15. aprill ja teise vooru võetakse taotlusi vastu 15. septembrist 15. oktoobrini.
Lisainfo: EAS ja www.centralbaltic.eu