Eesti-Läti Programm

Avatud on Eesti–Läti programmi taotlusvoor prioriteetses suunas 3, mille fookuses on kohalike kogukondade koostööprojektid.

3. Aktiivsed ja jätkusuutlikud kogukonnad
3.1. Elukeskkonna parendamine
Kohalike omavalitsuste, kohalike elanike ja mittetulundusühingute koostöö elukeskkonna ja teenuste kättesaadavuse parendamiseks, multifunktsionaalsete külakeskuste arendamine, kohaliku identiteedi tugevdamine jms. Linnade ja asulate koostöö ajalooliste- ja miljööväärtuslike alade/objektide säilitamisel ja tutvustamisel.
3.2. Piiriüleste kontaktide ja suhete edendamine
Kohalike omavalitsuste, mittetulundusühingute jms võrgustike toetamine piiriülese koostöö kontaktide edendamiseks, külakogukondade koostöö. People-to-people tegevused (ühisüritused, festivalid jms), noorsootöö, noorsoovahetus (hariduse, kultuuri, keskkonnateadlikuse ning sotsiaalteemadel).

Prioriteedi raames on abikõlblikud nii piiriülesed investeeringud kui nn pehmed tegevused (õppereisid, koolitused, seminarid, konverentsid, vahetusprogrammid, analüüsid, avalikustamisalased tegevused jne), sh tehnilise dokumentatsiooni ettevalmistamine. Heakskiidetud projektid saavad taotleda ettenähtud ulatuses teatud ettevalmistuskulude hüvitamist.

Taotluste esitamise tähtaeg on 14. oktoobril 2011.

Maksimaalne taotletav summa tohib olla 150 000 eurot. Omaosalus 15%. Maksimaalne projekti pikkus 18 kuud.

Lisainformatsioon: http://www.siseministeerium.ee/17664

Kui soovite sellest meetmest toetust taotleda, pöörduge julgelt meie projektispetsialist-kliendihaldur Tanel Käbini poole, kes aitab Teil välja selgitada toetusmeetmesse sobivuse. Seejärel saame aidata ka projektidokumentatsiooni koostamisega. Ideid testime jätkuvalt tasuta www.projektid.ee/idee. Võite võtta kasvõi kohe ühendust 626 3236 või kliendihaldur@projektid.ee.