Eesti-Läti-Vene piiriülese koostöö programm

Eesti-Läti-Vene piiriülese koostöö programm

Eesti-Läti-Vene piiriülese koostöö programmi 2007-2013 esimene taotlusvoor avanes 23. augustil 2010. Projektitaotluste esitamise tähtaeg on 29. november 2010.

 Esimese taotlusvooru Euroopa Liidu poolse toetuse maht on 23 648 491 eurot.

Programm  toetab ühiseid arengualaseid tegevusi edendamaks regiooni konkurentsivõimet, kasutades ära selle potentsiaali ning soodsat asukohta Euroopa Liidu ja Vene Föderatsiooni ristumisteel. Programmil on kolm prioriteeti:                                                         

1.     Sotsiaalmajanduslik areng

2.     Ühised väljakutsed

3.     Inimestevaheliste kontaktide edendamine

 Programmi abikõlblikud piirkonnad on:

–       Eestis: Kirde-Eesti, Lõuna-Eesti, Kesk-Eesti ning lähipiirkond: Põhja-Eesti

–       Lätis: Latgale, Vidzeme ning lähipiirkond: Riga ja Pieriga,

–       Venemaal: Leningradi regioon, Pihkva regioon, Peterburi linn.

 Abikõlblikud projektipartnerid on riiklikud, regionaalsed ja kohalikud võimuorganid; assotsiatsioonid; avaliku sektoriga võrdsustatud asutused; mittetulundusühendused; haridusasutused; väike- ja keskmise suurusega ettevõtted (VKEd ainult programmi prioriteet 1 raames).

 Nõudmised projektitaotlusele:

–       iga projekt peab hõlmama vähemalt kaht partnerit;

–       vähemalt üks projektipartner peab olema Eesti ja/või Läti programmialalt

–       vähemalt üks projektipartner peab olema Vene Föderatsiooni programmialalt;

–       avaliku sektori ja valitsusväliste organisatsioonide omaosalus projektis peab olema vähemalt 10%;

–       väike- ja keskmise suurusega ettevõtete omaosalus projektis peab olema vähemalt 50%;

–       väike- ja keskmise suurusega ettevõtted võivad osaleda projektis vaid programmi 1. prioriteedi raames;

–       projektil peab olema juhtpartner.

 Programmi ametlik keel on inglise keel.

 Lisainforamtsioon: www.estlatrus.eu