EASil on avatud rahvusvaheliste konverentside ja ürituste toetamise meede

Rahvusvaheliste ürituste ja konverentside toetuse meetme eesmärgiks on Eestis rahvusvaheliste konverentside ning kultuuri- ja spordiürituste korraldamise toetamise kaudu:

väliskülastajate ööbimiste arvu suurendamine;
turismi hooajalisuse vähendamine;
sihtkoha rahvusvahelise tuntuse suurenemine;
regionaalsel tasandil Eesti turismitoodete nõudluse suurenemine;
turismihooaja pikenemine, majutusettevõtete täituvuse suurenemine ja muude turismiettevõtete käibe kasv madalhooajal;
ürituste ja konverentside rahvusvahelise konkurentsivõime tõus, aidates kaasa professionaalsele korraldusele ja suurendades ürituste või konverentsi atraktiivsust sihtgruppidele;

Toetust saab taotleda konverentside läbiviimiseks, mis kestavad vähemalt kolm järjestikust päeva. Tingimuseks on seatud, et Harjumaal peab olema konverentsi välisosalejate ööbimiste koguarv vähemalt 500 inimest ja väljaspool Harjumaad toimuva konverentsi puhul 300 inimest.

Kultuuri- ja spordiürituste programm peab olema kavandatud vähemalt kahele järjestikusele päevale ning üritusega seotud minimaalne väliskülastajate ööbimiste koguarv on 2000.

Toetuse andmisel eeldatakse Eestit tutvustavate turundustegevuste läbiviimist ürituse planeerimise ja toimumise käigus.

Toetust võib taotleda riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutus, SA, MTÜ, avalik-õiguslik juriidiline isik ning eraõigusliku ülikooli pidaja erakooliseaduse § 2 lõike 2 punkti 10 ja ning lõike 3 tähenduses. Taotlejal ja ürituse/konverentsi korraldajal peab olema projekti elluviimiseks kogemused ja teadmised. Toetuse minimaalne suurus on 19 000 eurot ja maksimaalne suurus 64 000 eurot ühe kultuuri- või spordiürituse kohta. Toetuse minimaalne suurus ühe konverentsi kohta on 15 000 eurot ja maksimaalne suurus on 32 000 eurot.Toetatavate projektide omafinantseeringu määr on minimaalselt 30% abikõlblikest kuludest.

Projektiekspert OÜ meeskonna kaasabiga on Ettevõtluse Arendamise Sihtasutusest (rahvusvahelised üritused) saanud toetust näiteks Tantsukool Laguun ja Elamussport MTÜ (Simpel Session).

Taotlusi saab esitada kuni 15. maini 2014. Täpsem info on leitav aadressil http://www.eas.ee/et/avalikule-ja-mittetulundussektorile/turism/rahvusvaheliste-uerituste-ja-konverentside-toetamine/ueldist

Kui soovite sellest meetmest toetust taotleda, pöörduge julgelt meie MTÜ/avaliku sektori projektide spetsialisti poole, kes aitab Teil välja selgitada toetusmeetmesse sobivuse.

Seejärel saame aidata ka projektidokumentatsiooni koostamisega. Ideid testime jätkuvalt tasuta www.projektid.ee/idee.

Võite võtta kasvõi kohe ühendust 56 212 919 või kliendihaldur@projektid.ee.