19. aprillil toimus Tallinnas EASi tootmisettevõtte arendustoetuse infopäev

19. aprillil Tallinnas toimunud infopäeval rõhutasid EASi töötajad, et uue toetuse näol pole tegu tehnoloogiainvesteeringute toetusega, mille abil uusi seadmeid soetatakse. Ka ei toeta programm ettevõtte igapäevast tegevust. Ettevõtte poolt kavandatav arendustegevus ei pea olema revolutsiooniline, vaid uus samm edasi selle konkreetse ettevõtte arengus.  Antud arendustegevus peaks olema kooskõlas ettevõtte strateegilise arenguplaaniga ning mõjutama ettevõtte väärtusahelat pikemas perspektiivis. Eriline rõhuasetus on juures partnerlusel — olgu partneriteks siis teadusasutused, teised ettevõtted või klient, kes aitab ettevõttel oma toodet kujundada. Taotlusi, kuhu on kaasatud partnerid, hinnatakse kõrgelt.

Tootearenduse definitsiooni on toodud ära ka programmi korras:

Tootearendus on  olemasolevate  teaduslike,  tehnoloogiliste,  ärialaste  ja  teiste asjakohaste  teadmiste  ja  oskuste  omandamine,  ühendamine,  kujundamine  ja kasutamine  plaanide  ja  korralduste  või  projektide  koostamise  eesmärgil  uute, muudetud või täiustatud toodete, protsesside või teenuste  jaoks.

Tootearendus  ei hõlma toodetes, tooteliinides, tootmisprotsessides, olemasolevates teenustes ja teistes
käimasolevates toimingutes tehtavaid rutiinseid või perioodilisi muudatusi, isegi kui sellised muudatused kujutavad endast täiustusi.

Tallinna infopäeva ettekanded on leitavad aadressil http://www.eas.ee/et/ettevotjale/innovatsioon/tootmisettevotte-innovatsioonitoetus/uldist

Kui soovite sellest meetmest toetust taotleda, pöörduge julgelt meie projektispetsialist-kliendihaldur Kai Krashevski poole, kes aitab Teil välja selgitada toetusmeetmesse sobivuse. Seejärel saame aidata ka projektidokumentatsiooni koostamisega. Ideid testime jätkuvalt tasuta www.projektid.ee/idee. Võite võtta kasvõi kohe ühendust 626 3236 või kliendihaldur@projektid.ee.