EASi tootmisettevõtte arendustoetus avaneb 2.mail

Programmi eesmärk on Eesti töötleva tööstuse ettevõtjate tootearendusalase võimekuse suurendamine
läbi arendustegevuse, mille tase ületab ettevõtja senise arendustöö taset. Samas innovatsiooni tase jääb eeldatavasti alla turu parima taseme.

Kavandatava toetuse peamiskes sihtgrupiks on väikese ja keskmise suurusega  tööstusettevõtted (EMTAK 2008 jagu C, va. põllumajandus, kalandus ja vesiviljelus), kelle seniste tootearendusalaste investeeringute tase on olnud tagasihoidlik, kuid majandustegevus võimaldaks investeerida arendustöösse.

Toetuse sisuks on tehnoloogiate arendamine toodete, teenuste või protsesside uuendamiseks. Välja jääb pehme innovatsioon (ärimudelid, turundus jms).

Toetust saab taotleda ettevõtja poolt teostatavaks arendustööks, mis hõlmab järgmiseid kulusid:

  • töötajate personali- ja lähetuskulud – vähemalt 30% projektist
  • uute ja kasutatud seadmete kulum – kuni 70%
  • sisseostetud teenused: uuringutele, tehnilisele teabele, patentidele, sertifitseerimisteenustele ning konsultatsioonidele, klientide kaasamisega seotud teenustele – kuni 70%
  • kulud materjalidele ja tarvikutele
  • projekti käigus loodud tööstusomandi õiguste esmakaitsmine

Taotletava toetuse minimaalne suurus on 10 000 eurot ja maksimaalne suurus on 500 000 eurot.
Toetuse finantseerimise piirmääraks on kuni 35% projekti abikõlblikest kuludest.

Projekti pikkus pole piiratud. Taotlusi võetakse vastu jooksvalt. Kõik ettevõtted peavad enne taotlemist läbima kohustlusliku eelnõustamise. Täpsema info aadressil http://www.eas.ee/et/ettevotjale/innovatsioon/tootmisettevotte-innovatsioonitoetus/uldist

Kui soovite sellest meetmest toetust taotleda, pöörduge julgelt meie projektispetsialist-kliendihaldur Kai Krashevski poole, kes aitab Teil välja selgitada toetusmeetmesse sobivuse. Seejärel saame aidata ka projektidokumentatsiooni koostamisega. Ideid testime jätkuvalt tasuta www.projektid.ee/idee. Võite võtta kasvõi kohe ühendust 626 3236 või kliendihaldur@projektid.ee.