EASi programmide kord muutus

 10.01.2008 kinnitati Piirkondliku arengu kavandamise programmi ja Piirkondade konkurentsivõime tugevdamise väikeprojektide programmi kordade muudatused.

Piirkondliku arengu kavandamise programmi korra muudatused puudutavad peamiselt hankeprotseduure.

Piirkondade konkurentsivõime tugevdamise väikeprojektide korras muudeti abikõlblikke kulude loetelu ja perioodi, lisadokumentides hinnapakkumistega seonduvat.

Lähem info http://www.eas.ee/?id=239