EASi kohaliku omaalgatuse programm

EAS avas kohaliku omaalgatuse programmi I taotlusvooru. Kohaliku omaalgatuse toetuse eesmärk on on kohalik areng ja piirkondade konkurentsivõime kasv läbi kogukonna kaasamise ja tugevdamise.

Programmi rakendatakse kogu Eesti territooriumil kahes sihtpiirkonnas: 1) maapiirkondades (alla 2500 elanikuga asulad) 2) linnapiirkondades (üle 2500 elanikuga asulad).

Taotluse võivad esitada avalikes huvides tegutsevad seltsingud (v.a linnapiirkondades), mittetulundusühingud ja sihtasutused, mis pole asutatud kohaliku omavalitsuse või riigi osalusel ja milles ei osale liikmena kohalik omavalitsus või riik.

Programmi valdkondadeks on kogukonnaliikmete koolitamine ja kohaliku arengu kavandamine; kohaliku ajaloopärandi ja traditsioonide väärtustamine; kohaliku elukeskkonna parandamine.

Toetuse suurus kohaliku tähtsusega projektidele on kuni 25 000 krooni ja maakondliku või laiema tähtsusega projektidele kuni 50 000 krooni.

I vooru taotluste esitamise tähtaeg on 1. aprill.

Allikas: EAS