EASi innovatsiooniosaku toetuse kasutamisvõimalused laienesid

Alates 16. juulist laiendas EAS innovatsiooniosaku teenuseosutajate ringi disaini- ning insenertehniliste teenuste pakkujatega. Selle tulemusena suureneb väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate võimalus uute toodete, teenuste ning tehnoloogiate arendamisel teha koostööd Eesti disainerite ja inseneridega. Innovatsiooniosakuid rahastab Euroopa Regionaalarengu Fond.

Kuna on oluline, et innovatsiooniosaku kaasabil pakutavad teenused oleksid kõrge kvaliteediga, sätestatakse toetusmeetmes insenertehniliste- ja disainiteenuste osutajatele valikukriteeriumid:

 • insenertehnilise teenuse pakkuja peab olema juriidiline isik, mille innovatsiooniosaku projekti elluviimise eest vastutab volitatud inseneri kutsega töötaja. Volitatud inseneri kutse on vastava valdkonna erivolitustega kõrgema taseme diplomeeritud insener, kellele on kehtestatud teatud kvalifikatsiooni nõuded;
 • disainiteenuse pakkuja peab olema juriidiline isik, mis vastab EASi valikukomisjoni poolt kinnitatud valikukriteeriumitele. Disainiteenuse pakkujate nimekiri on avaldatud EASi kodulehel

Innovatsiooniosaku kui ühekordse toetuse esmane eesmärk on luua alus väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete arendustegevuse ning innovatsiooniteenuste pakkujate koostööle.

Lisaks eelpool toodule toetatakse teenuseosutajate poolt pakutavate innovatsioonialaste teenuste hankimist järgmistes valdkondades:

 • toote- või teenuse arenduse alased konsultatsioonid;
 • töökorralduse, tootmis- või tehnoloogiaalane nõustamine;
 • IT-, tehnoloogiliste- ja tehnoloogilise tootmiskorralduse lahenduste väljatöötamine ning juurutamine;
 • insener- ja disainilahenduste väljatöötamine ja juurutamine;
 • teostatavus- või tasuvusuuringute läbiviimine;
 • metroloogia, standardiseerimise ja sertifitseerimise alased konsultatsioonid;
 • vastavus- või tootearenduskatsetuste läbiviimine;
 • patendi-, kasuliku mudeli või tööstusdisainilahenduse alase õiguskaitse nõustamine;
 • patendi-, kasuliku mudeli või tööstusdisainilahenduse alase uuringu ja infootsingu teostamine;
 • patendi, kasuliku mudeli või tööstusdisainilahenduse registreerimine.

Osaku suurus ühe ettevõtte kohta on kuni 4000 eurot ja omafinantseering nõutav pole.  Kui on plaanis kallim arendustöö, saavad kuni neli ettevõtjat esitada ühistaotluse kuni 16 000-eurose innovatsiooniosaku saamiseks. Taotlejaks ja kaastaotlejaks võib olla Eesti äriregistrisse kantud väike- ja keskmise suurusega ettevõtja. Kuna toetusmeetme eesmärgiks on paljude uute innovatsioonikoostöö sidemete loomine, eelistatakse just neid ettevõtteid, kel varasem koostöö kogemus puudub. Täpsem info on leitav aadressil http://www.eas.ee/et/ettevotjale/innovatsioon/innovatsiooniosakud/uldist . Projektiekspert OÜ omab toetusmeetmega häid kogemusi, millest viimane oli OÜ-le Maja Trailers.

Kui soovite sellest meetmest toetust taotleda, pöörduge julgelt meie projektispetsialist-kliendihaldur Kai Krashevski poole, kes aitab Teil välja selgitada toetusmeetmesse sobivuse. Seejärel saame aidata ka projektidokumentatsiooni koostamisega. Ideid testime jätkuvalt tasuta www.projektid.ee/idee. Võite võtta kasvõi kohe ühendust 626 3236 või kliendihaldur@projektid.ee.