EASi ekspordi arendamise toetuse taotluste vastuvõtt lõpeb 2012.a. detsembris

EAS edastas oma kodulehel info, mille kohaselt lõpetatakse ekspordi arendamise toetuse taotluste vastuvõtt hiljemalt 1. detsembril 2012.a.
Põhjuseks on käesoleva rakendusperioodi struktuurifondide ekspordi valdkonna toetuste eelarve täitumine.
Toetust saavad taotleda suure kasvupotentsiaaliga ettevõtted.

Toetust saab taotleda:

* sihtturu nõustamisteenuse hankimiseks sihtturu teenuseosutajalt;
* toodete või teenuste sihtturu nõuetega vastavusse viimiseks;
* tootenäidiste valmistamiseks ja tellimiseks;
* reklaammaterjalide valmistamiseks ja tellimiseks ning
püsiekspositsioonide eksponeerimiseks;
* ettevõtja sihturgudele suunatud veebilehe arendamiseks sealhulgas
e-turunduse lahenduste väljatöötamiseks; toodete või teenuste
brändide väljatöötamiseks ja kaubamärkide registreerimiseks sihtturul;
* toodete või teenuste brändide väljatöötamiseks ja kaubamärkide
registreerimiseks sihtturul;
* müügivisiitide korraldamiseks sihtturgudel ning sihtturgudele
suunatud turundusürituste korraldamiseks;
* sihtturgudele suunatud välismessidel või -näitustel osalemiseks;
* sihtturgude uuringute läbiviimiseks.

Taotletava toetuse minimaalne summa on 3000 eurot ja maksimaalne summa 160 000 eurot projekti kohta.

Ainult sihtturu nõustamisteenuse hankimisel on toetuse minimaalne summa 1 000 eurot ja maksimaalne summa 10 000 eurot.

Toetuse maksimaalne määr on 30-70% sõltuvalt projekti iseloomust. Projekt võib kesta maksimaalselt 24 kuud. Taotlusi võetakse vastu jooksvalt.

Taotlejaks võib olla Eestis äriregistrisse kantud äriühing.

Täpsem info on leitav aadressil
www.eas.ee/et/ettevotjale/eksport/ekspordi-arendamise-toetus/ueldist
Projektiekspert OÜ ekspordiarendamise toetuse edukad projektid on olnud näiteks ettevõtetele Palmse Metall OÜ, Estplast Tootmine OÜ ning Vigala Piimatööstus OÜ.

Kui soovite sellest meetmest toetust taotleda, pöörduge julgelt meie projektispetsialist-kliendihaldur Kai Krashevski poole, kes aitab Teil välja selgitada toetusmeetmesse sobivuse. Seejärel saame aidata ka projektidokumentatsiooni koostamisega. Ideid testime jätkuvalt tasuta www.projektid.ee/idee. Võite võtta kasvõi kohe ühendust 626 3236 või kliendihaldur@projektid.ee.