EASi arendustöötaja toetus võimaldab nüüd küsida toetust ka tegevjuhi palgakulule

EAS annab toetust ettevõtetele rahvusvahelist töökogemust omandava arendustöötaja värbamiseks  suurendamaks Eesti ettevõtete konkurentsivõimet välisturgudel. Alates augusti algusest saab lisaks teadurile, insenerile, disainerile, turundusjuhile ja muu arendamisega seotud töötajale taotleda arendustöötaja toetust ka tegevjuhile. Suure rahvusvahelise töökogemusega tegevjuhi kaasamine võimaldab terviklikult arendada kõiki ettevõtte arengut mõjutavaid valdkondi: turundus, tootmine, personalijuhtimine.
Toetavateks tegevusteks on arendustöötaja ettevõttesse värbamisega seotud tegevused ning arendustöötaja rakendamisega seotud kulutused (palk). Arendustöötajal on vähemalt viieaastane  töökogemus asjaomases valdkonnas välisriigis, mis on omandatud viimase 10 aasta jooksul. Doktoriõpet võib lugeda asjaomaseks töökogemuseks.
Toetuse minimaalset ja maksimaalset piirmäära paika pandud ei ole. Toetuse osakaaluks on 50%-70% projekti kogumaksumusest. Projekti maksimaalseks pikkuseks võib olla 36 kuud.
NB! Üks nõutav mahukas lisadokument on ka äriplaan. Selle kirjutamise ning kogu taotluspaketi kokkupanemisega saab Teid aidata Projektiekspert OÜ meeskond. Võtke palun ühendust Kai Krashevskiga (kliendihaldur@projektid.ee, 626 3236). Ideid testime jätkuvalt tasuta www.projektid.ee/idee.