EASi tootearendustoetus ettevõtetele ja teadusasutustele

Toetuse eesmärgiks on kasvatada Eesti ettevõtjate käivet, sh ekspordikäivet ja motiveerida looma uusi kõrge lisandväärtusega tooteid ja teenuseid.

Toetus on mõeldud:
• Eesti äriregistrisse kantud ettevõtetele tootearenduse või rakendusuuringu ettevalmistamiseks, tootearenduse jaoks vajaliku rakendusuuringu tegemiseks ning tootearenduseks.
• teadusasutustele rakendusuuringu ettevalmistamiseks ja rakendusuuringuks.

Toetust saab kasutada:
Eeluuringuks:
• projekti elluviivate töötajate personalikulud;
• projekti elluviivate töötajate lähetuskulu, välja arvatud toitlustuskulu;
• eeluuringu käigus teenusena sisseostetava tegevuse kulud;
• eeluuringuga seotud rakendusuuringu või tootearenduse projekti taotluse esitamisega kaasnevad tõlkekulud.

Rakendusuuringuks ja tootearenduseks:
• projekti elluviivate töötajate personalikulud;
• projekti elluviivate töötajate lähetuskulu, välja arvatud toitlustuskulu;
• uute ja kasutatud aparaatide ja seadmete soetamise või kasutamise kulud, sealhulgas kulum;
• kulud sisseostetud uuringutele, tehnilisele teabele ja sisseostetud või litsentseeritud patentidele ning kulud projekti elluviimisega otseselt seotud konsultatsioonidele ja muudele sarnastele teenustele;
• kulud materjalidele ja tarvikutele;
• toetuse kasutamisest teavitamisega seotud kulud vastavalt;
• VKE jaoks on lisaks abikõlblikud projekti käigus tekkiva tööstusomandi õiguste omandamisega seotud kulud.

Toetussummad: eeluuringu toetus – kuni 20 000 eurot, rakendusuuringu või tootearenduse toetus – 20 000 kuni 3 200 000 eurot.

Tootearendustoetust saavad taotleda ainult ettevõtjad. Omafinantseering on olenevalt taotlejast ja uuringu tüübist 25-65%. Taotlusi võetakse vastu jooksvalt.

NB! Enne taotluse esitamist peab taotleja läbima eelnõustamise EASis.

Täpsem info aadressil: http://195.80.115.40/index.php/ettevotjale/innovatsioon/tootearendus/ueldjutt

Kui soovite sellest meetmest toetust taotleda, pöörduge julgelt meie projektispetsialist-kliendihaldur Kai Krashevski poole, kes aitab Teil välja selgitada toetusmeetmesse sobivuse. Seejärel saame aidata ka projektidokumentatsiooni koostamisega. Ideid testime jätkuvalt tasuta www.projektid.ee/idee. Võite võtta kasvõi kohe ühendust 626 3236 või kliendihaldur@projektid.ee.