Loomemajanduse arendamise toetusmeede

Loomemajanduse arendamise toetusmeede on ettevõtlusmeede, mille lõplik eesmärk on aidata nii alustavatel kui ka juba tegutsevatel loomeettevõtjatel turutingimustes majanduslikku edu saavutada.

Võimalikud taotlejad

Loomemajanduse arendamise meetmest saavad avatud taotlusvoorudest toetust taotleda:

loomemajanduse valdkonnaga tegelevad ettevõtted ja organisatsioonid;
alustavad ja tegutsevad loomeettevõtjad;
teiste sektorite ettevõtted ja organisatsioonid.

Toetatavad tegevused:

loomemajanduse tugistruktuuride ja inkubatsiooni arendamine – alustavatele loomeettevõtetele suunatud tugitegevuste jätkutegevused;
loomemajanduse ekspordivõimekuse arendamine – valdkonna ekspordisuutlikkuse tõstmine, sh rahvusvahelistes võrgustikes osalemine ning rahvusvaheliste kontaktürituste korraldamine;
loomemajanduse sidumine teiste sektoritega – loomemajanduse sektori sidumine teiste valdkondadega konkurentsivõime suurendamiseks;
loomemajandusealase teadlikkuse tõstmine – loomemajandusega seotud võimaluste teavitustöö, eriti suurte ja juba eksportivate ettevõtete seas;
loomemajanduse taristu ja tehnoloogiad – valdkonnaga seotud infrastruktuuri ja tehnoloogilise suutlikkuse edendamine.

Loomemajanduse valdkondadeks on arhitektuur, audiovisuaalvaldkond (sh film ja video, ringhääling), disain, etenduskunstid, kirjastamine, kunst, kultuuripärand (sh muuseumid, raamatukogud, käsitöö), meelelahutustarkvara (sh mängud ja meelelahutuskeskkonnad), muusika ja reklaam.

Tegevusi rahastatakse Euroopa Regionaalarengu Fondist ja toetuse eelarve on kogu rahastamisperioodiks 4,2 miljonit eurot. EAS hüvitab kuni 70% projekti abikõlblikest kuludest, sealjuures on nõutav omafinantseering vähemalt 30%. Projekti maksimaalne kestvusaeg on 12 kuud ja toetussumma kuni 50 000 eurot.
http://www.eas.ee/et/eas/pressikeskus/uudised?option=com_content&view=article&id=5974&utm_source=newsletter
http://www.kul.ee/et/eesmargid-tegevused/loomemajandus/loomemajanduse-arendamise-toetusmeede

Kui soovite sellest meetmest toetust taotleda, pöörduge julgelt meie äriplaani spetsialistide poole, kes aitavad Teil välja selgitada toetusmeetmesse sobivuse.

Seejärel saame aidata ka projektidokumentatsiooni koostamisega. Ideid testime jätkuvalt tasuta www.projektid.ee/idee.

Võite võtta kasvõi kohe ühendust 56 212 919 või kliendihaldur@projektid.ee.