EAS avas taas innovatsiooniosaku toetuse väikese ja keskmise suurusega ettevõtetele

Innovatsiooniosaku abil saab väike- või keskmise suurusega ettevõtja (VKE) koostöös kõrgkooli, katselabori või intellektuaalomandi ekspertidega, disaineri või inseneriga uurida innovaatilisi lahendusi arengutakistustele, katsetada uusi materjale, koguda teadmisi tehnoloogiate kohta, teha uuringuid intellektuaalomandi andmebaasides jpm. On mõningad tegevusvaldkonnad, millele toetust taotleda ei saa (näit. põllumajandustoodete esmane tootmine, taime- ja loomakasvatus, veondus ja laondus, hulgi- ja jaekaubandus jne).

Innovatsiooniosakute eesmärgiks on tihendada ettevõtjate koostööd ettevõtteväliste innovatsioonipartneritega.

Innovatsiooniosakut ei saa taotleda ettevõtja, kes soovib teha koostööd innovatsiooniteenuse osutajaga, kellega tal on taotluse esitamisele eelneva aasta jooksul olnud nimetatud valdkondades lepingulisi suheteid. Samuti ei saa taotlejaks olla ettevõte, kes on juba varasemalt innovatsiooniosaku toetust saanud.

Toetatakse innovatsioonialaste teenuste ostmist järgmistes valdkondades:

toote- või teenuse arenduse alased konsultatsioonid;
töökorralduse, tootmis- või tehnoloogiaalane nõustamine;
IT-, tehnoloogiliste- ja tehnoloogilise tootmiskorralduse lahenduste väljatöötamine ning juurutamine;
insener- ja disainilahenduste väljatöötamine ja juurutamine, välja arvatud üksnes kommunikatsiooni eesmärgil välja töötatud ja juurutatud disainilahendused (näiteks graafiline disain, turundusega seotud disain, kodulehe ja visuaalse identiteedi loomisega seotud disain);
teostatavus- või tasuvusuuringute läbiviimine;
metroloogia, standardiseerimise ja sertifitseerimise alased konsultatsioonid;
vastavus- või tootearenduskatsetuste läbiviimine;
patendi, kasuliku mudeli, kaubamärgi või tööstusdisainilahenduse alase õiguskaitse nõustamine;
patendi, kasuliku mudeli, kaubamärgi või tööstusdisainilahenduse alase uuringu ja infootsingu teostamine;
patendi, kasuliku mudeli, kaubamärgi või tööstusdisainilahenduse registreerimine.

Taotlusvoor on avatud jooksvalt, toetussumma on 4000 eurot ja omafinantseering 20%. Ühe taotluse raames saab teenust hankida ühelt või mitmelt teenuseosutajalt.

EAS on kindlaks määranud teenuse osutajate nimekirja, millega saab tutvuda siin: http://www.eas.ee/et/ettevotjale/innovatsioon/innovatsiooniosakud/uldist .

 

 

 

 

Kui soovite sellest meetmest toetust taotleda, pöörduge julgelt meie äriplaani spetsialistide poole, kes aitavad Teil välja selgitada toetusmeetmesse sobivuse.

Seejärel saame aidata ka projektidokumentatsiooni koostamisega. Ideid testime jätkuvalt tasuta www.projektid.ee/idee.

Võite võtta kasvõi kohe ühendust 56 212 919 või kliendihaldur@projektid.ee.