EAS toetas TTÜ laboriseadmete soetamist ligi 70 miljoni krooniga

Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS) toetas 68,7 miljoni krooniga kaasaegsete seadmete ja tarkvara soetamist Tallinna Tehnikaülikooli (TTÜ) Materjalitehnoloogia Instituudi nelja uude laborisse. TTÜ laboriseadmete soetamist toetati praeguseks lõppenud teadus- ja arendusasutuste infrastruktuuri arendamise programmi raames, mida kaasrahastas Euroopa Regionaalarengu Fond.

TTÜ Materjalitehnoloogia Instituudi direktori prof. Enn Mellikovi sõnul hangiti EASi toel viimastel aastatel loodud nelja baaslaborisse üle 35 kaasaegse seadme või spetsiifilise arvutiprogrammi. „Näiteks mikro- ja nanotehnoloogiliste materjalide baaslabor sai 10 miljonit krooni maksva kõrglahutusega röntgen-fotoelektron spektromeetri, millega on võimalik uurida päikeseenergia toimet erinevates materjalides,” tõi prof. Mellikov näite. „Multimaterjalide ja -toodete baaslaborile hangiti rohkem kui 3,1 miljoni krooni eest laserkiir-kiirvalmistuskompleks. Polümeer- ja komposiitmaterjalide labor sai aga muuhulgas diferentsiaalse skaneeriva kalorimeetri soojusmahtuvuse määramiseks ning mineraalsete loodusmaterjalide baaslabor laserablatsiooniseadme tahkete objektide kõrgtundlikuks elementanalüüsiks.”

EASi innovatsioonidivisjoni direktori Ilmar Pralla kinnitusel toetati laboriseadmete soetamist selleks, et tihendada teadusasutuste koostööd Eesti ettevõtetega. „Nende nelja labori üheks oluliseks eesmärgiks on just Eesti majandusele ja tööstusele oluliste materjalide ning tehnoloogiate uurimine,” lausus Pralla. „Kõrgetasemelise teadustöö kõrval on oluline, et meie ettevõtjad saaksid oma konkurentsivõime suurendamiseks vajalikke uuringuid ja katsetusi läbi viia kodumaistes kõrgkoolides ja teadusasutustes. Näiteks mikro- ja nanotehnoloogia baaslaborist on saanud Euroopa üks tuntumaid päikeseenergeetika materjalide ning seadmete tippkeskusi, mis aitab kindlustada ka meie ettevõtete positsiooni selles strateegilises valdkonnas ning loob tulevikus uusi ekspordivõimalusi,” selgitas Pralla.

Artikkel pärineb eas.ee