EAS toetab rohkem kui 400 miljoni krooniga Eesti firmade ekspordivõimet

27. veebruaril avaneb eksporditurunduse toetusprogramm aastani 2013, mis suurendab oluliselt Eesti firmade ekspordivõimet välisturgudel. Euroopa Regionaalarengu Fondist kaasrahastatud toetus ulatub kokku rohkem kui 400 miljoni kroonini.

Taotletava toetuse minimaalne suurus on 150 000 ja maksimaalne suurus 1,5 miljonit krooni projekti kohta. Toetuse finantseerimise piirmäär on kuni 50% abikõlbulikest kuludest, ülejäänud osa kuludest tuleb ettevõtjal ise rahastada. Toetust antakse ekspordiplaani alusel, sest läbimõeldud eksport annab tunduvalt paremaid tulemusi. Toetust saavad küsida nii tegutsevad kui ka alles alustavad eksportöörid sõltumata ettevõtte suurusest. Täpsemat infot taotlemise kohta saab EASi veebilehelt www.eas.ee/eksporditurundus.