EAS sulgeb alates innovatsiooniosaku

EAS sulgeb alates 2. jaanuarist 2014 innovatsiooniosakute toetusmeetme seoses käesoleva rakendusperioodi innovatsiooniosakute valdkonna toetuste eelarve täitumisega. Innovatsiooniosakute andmist rahastab Euroopa Regionaalarengu Fond.

Innovatsiooniosaku kui ühekordse toetuse abil aidatakse väikeste ja keskmise suurusega ettevõtetel (VKE) leida oma uute toodete ja teenuste arendamiseks partner ja panna alus pikemaajalisele koostööle. Alates 2009. aastast on Eesti ettevõtted saanud EASilt innovatsiooniosakuid enam kui 1300 projekti elluviimiseks, toetuste kogumaht ületab 7 miljonit eurot.

Lisainfo: www.eas.ee/innovatsiooniosak