EAS kutsub mittetulundusühendusi (MTÜ-d, SA-d) kandideerima mentorprogrammi

EAS kutsub mittetulundusühendusi (MTÜ-d, SA-d) kandideerima mentorprogrammi, et tõsta ühenduste juhtimisvõimekust ja professionaalsust. EAS viib programmi läbi kolmandat korda, programmi kestuseks on üks aasta. Mittetulundusühenduste mentorprogrammi kaasrahastatakse Siseministeeriumist ja Euroopa Sotsiaalfondist.

Mentorprogrammi tegevused on suunatud juba mõnda aega tegutsenud mittetulundusühendusele, kes soovib arendada organisatsiooni ja selle juhtimiskvaliteeti. Mentorprogrammi raames saab iga ühenduse juht endale personaalse mentori, mentorpaari tööd toetavad igakuised koolitused ja seminarid.

„Kui alustavatele ühendustele pakume baaskoolitust ja veidi kogenumatele ühendustele koolitusi mittetulundusühenduste arenguprogrammi raames, siis mentorprogramm on suunatud ühendustele, kes soovivad oma organisatsiooni juhtimiskvaliteeti tõsta terviklikumalt, kui seda võimaldavad tavapärased koolitused. Programm võimaldab keskenduda iga konkreetse ühenduse spetsiifilistele vajadustele ning seeläbi saavutada paremaid tulemusi selle arendamisel,” kommenteeris EASi juhatuse liige Tarmo Leppoja. „Varasematel aastatel mentorprogrammis osalenutelt saadud tagasiside kinnitas, et ettevõtmine on vajalik. Lisaväärtusena kogevad osalenud ühenduste juhid koostööst tekkinud sünergiat, mis lõpetanud lendude puhul on jätkunud ka peale programmi ametlikku lõppu,” lisas Leppoja.

Loe edasi Eas.ee-st