EASi tegi muudatused innovatsiooniosaku toetuse tingimustesse

Eelmisest nädalast kehtivad innovatsiooniosaku meetme määruses uued tingimused disainilahendustele, millega enam ei toetata kodulehtede valmimist ja visuaalse identiteedi loomist ning turundustegevusi; ka täpsustati hindamiskriteeriume. Innovatsiooniosakuid rahastab EAS Euroopa Regionaalarengu Fondi vahenditest.

„Muutmise vajaduse tingis asjaolu, et nimetatud disainilahendused on ettevõtetele teenusena vabaturul lihtsasti kättesaadavad. Lisaks ei aita ettevõtete tutvustuseks tehtavad disainilahendused – nagu koduleht ja visuaalse identiteedi loomine – otseselt kaasa disaini levikule uutes toodetes ja teenustes, mis oli määruse algne mõte,” selgitas EASi juhatuse liige Krõõt Kilvet.

Ühtlasi täpsustati toetusmeetme hindamiskriteeriume: nüüdsest hinnatakse täiendavalt toetuse oodatavat mõju ettevõtete disainialaste teadmiste ja oskuste kasvule.

Innovatsiooniosaku abil saab väike- või keskmise suurusega ettevõtja (VKE) koostöös kõrgkooli, katselabori või intellektuaalomandi ekspertidega uurida innovaatilisi lahendusi arengutakistustele, katsetada uusi materjale, koguda teadmisi tehnoloogiate kohta, teha uuringuid intellektuaalomandi andmebaasides, registreerida patendi, kasuliku mudeli, kaubamärgi või tööstusdisainilahenduse, välja töötada või juurutada insener- ja disainilahendus jpm. Teenuse osutajate nimekiri on EASi lehel rangelt määratletud. Nende hulgas on näiteks ülikoolid, patendibürood, katselaborid, disainerid, insenerid jne.

Innovatsiooniosaku toetuse suurus on 4000 eurot ning antud toetuse puhul pole nõutav omafinantseering. Täpsema info ning täieliku toetatavate kulude loetelu leiad aadressil http://www.eas.ee/et/ettevotjale/innovatsioon/innovatsiooniosakud/uldist

Kui soovite sellest meetmest toetust taotleda, pöörduge julgelt meie projektispetsialist-kliendihaldur Kai Krashevski poole, kes aitab Teil välja selgitada toetusmeetmesse sobivuse. Seejärel saame aidata ka projektidokumentatsiooni koostamisega. Ideid testime jätkuvalt tasuta www.projektid.ee/idee. Võite võtta kasvõi kohe ühendust 626 3236 või kliendihaldur@projektid.ee.