EASi Innovatsiooniosak

EASi Innovatsiooniosak – ühiselt taotledes saab rohkem toetust!

Kirjutades projekti mitme taotleja peale, on programmist võimalik toetuse summat mitmekordistada.

Innovatsiooniosaku toetuse abil saab väike- või keskmise suurusega ettevõtja (VKE) koostöös kõrgkooli, katselabori või intellektuaalomandi ekspertidega uurida innovaatilisi lahendusi arengutakistustele, katsetada uusi materjale, koguda teadmisi tehnoloogiate kohta, teha uuringuid intellektuaalomandi andmebaasides jpm.

Toetatakse teenuseosutajate poolt pakutavate innovatsioonialaste teenuste hankimist järgmistes valdkondades:
•    toote- või teenuse arenduse alased konsultatsioonid;
•    töökorralduse, tootmis- või tehnoloogiaalane nõustamine;
•    disainilahenduste väljatöötamine ja juurutamine;
•    teostatavus- või tasuvusuuringute läbiviimine;
•    metroloogia, standardiseerimise ja sertifitseerimise alased konsultatsioonid;
•    vastavus- või tootearenduskatsetuste läbiviimine;
•    patendi-, kasuliku mudeli või tööstusdisainilahenduse alase õiguskaitse nõustamine;
•    patendi-, kasuliku mudeli või tööstusdisainilahenduse alase uuringu ja infootsingu teostamine;
•    patendi, kasuliku mudeli või tööstusdisainilahenduse registreerimine.

Toetuse suurus üksiktaotluse korral kuni 4000 eurot ning kuni 16 000 eurot nelja taotleja ühistaotluse korral. Toetuse piirmääraks on kuni 100% abikõlblikest kuludest.

Lisainfo: http://www.eas.ee/et/ettevotjale/innovatsioon/innovatsiooniosakud/uldist

Näited toetust saanud projektidest:
* Adeli Eesti OÜ – Ratastoolikasutaja istumisasendi kompleksihindamise seadme välja töötamine – 12782.33 eurot
* A.N.Management OÜ – Signaaliedastusseadme arendus – 8000 eurot

Kui soovite sellest meetmest toetust taotleda, pöörduge julgelt meie projektispetsialist-kliendihalduri poole, kes aitab Teil välja selgitada toetusmeetmesse sobivuse. Seejärel saame aidata ka projektidokumentatsiooni koostamisega. Ideid testime jätkuvalt tasuta www.projektid.ee/idee. Võite võtta kasvõi kohe ühendust 626 3236 või kliendihaldur@projektid.ee.