EAS avas gümnaasiumivõrgustiku korrastamist toetava meetme

Meetme eesmärgiks on tagada maakondades gümnaasiumiõpilastele võrdselt kõrge õppe kvaliteet ja valikuvõimalused ning üle riigi koolivõrgu efektiivne korraldus õppehoonete kaasajastamise ja senisest optimaalsema kasutuselevõtu teel.

Toetust võivad taotleda kohaliku omavalitsuse üksused alljärgnevalt:
1. Tallinna linn, Tartu linn, Pärnu linn, Kohtla-Järve linn ja Narva linn, arvestuslikult vähemalt 540 õpilasega eraldiseisva gümnaasiumi moodustamiseks;
2. Jõhvi vald, Kuressaare linn, Kärdla linn, Paide linn, Põlva linn, Rakvere linn, Rapla vald, Valga linn ja Võru linn eraldiseisva gümnaasiumi moodustamiseks;
3. rahvastikuregistri andmete kohaselt üle 10 000 elanikuga kohaliku omavalitsuse üksus, kus eraldiseisev gümnaasium on 01.09.2012.a seisuga tegevust alustanud.

Lisaks eelnimetatud kohaliku omavalitsuse üksustele võib taotleja kaasata projekti partnerina teisi sama või naabermaakonna kohaliku omavalitsuse üksuseid.

Meetme raames toetatakse alljärgnevaid investeeringuid:
1. kaasaegse õpikeskkonna loomiseks õppehoonete ehitustöödeks ja sisustamiseks, milles tegutseb edaspidi eraldiseisev gümnaasium;
2. kaasaegse õpikeskkonna loomiseks nende põhikoolide õppehoonete, kus punktis 1 nimetatud eraldiseisva gümnaasiumi asutamisega seonduvalt lõpetatakse gümnaasiumihariduse andmine või liidetakse põhikoolid kokku, ehitustöödeks ja sisustamiseks õppekeskkonnale vastavaks kohandamiseks või uutes funktsioonides (lastehoiuasutused, vaba aja, spordi- ja sotsiaalvaldkonna objektid) kasutuselevõtuks või kasutuseta jäävate hoonete või nende osade lammutamiseks.

Maksimaalne toetusmäär on 85% ja toetuse minimaalne suurus projekti kohta on 250 000 eurot ning toetuse maksimaalne suurus projekti kohta on 6 000 000 eurot.

Taotlusi võetakse vastu kuni 21. jaanuarini 2013.

Tapsem info on leitav aadressil http://www.eas.ee/et/avalikule-ja-mittetulundussektorile/avalike-teenuste-arendamine/guemnaasiumivorgustiku-korrastamine/ueldist

Kui soovite sellest meetmest toetust taotleda, pöörduge julgelt meie projektispetsialist-kliendihaldur Kai Krashevski poole, kes aitab Teil välja selgitada toetusmeetmesse sobivuse. Seejärel saame aidata ka projektidokumentatsiooni koostamisega. Ideid testime jätkuvalt tasuta www.projektid.ee/idee. Võite võtta kasvõi kohe ühendust 626 3236 või kliendihaldur@projektid.ee.