EASil on avatud ettevõtlikkuse konkurss

Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus algatas taas ettevõtlikkusprojektide konkursi, mille eesmärgiks on arendada üldist ettevõtlikkust ning tõsta ettevõtlusteadlikkust ja –aktiivsust. Projektide esitamise tähtaeg on 23. oktoober. Konkursi läbiviimist rahastatakse Euroopa Sotsiaalfondi vahenditest.

Konkursile oodatakse projekte, mis on suunatud alustavatele kõrge kasvupotentsiaaliga ettevõtjatele või õpilastele-üliõpilastele. Projektid tuleb ellu viia ühe aasta jooksul ning projekti maksumus peab jääma vahemikku 1 600 – 10 000 eurot.

Projekti sisuks võib olla:

  • koolitusprogrammide ja teadlikkuse tõstmise kontseptsioonide väljatöötamine ja ellu viimine;
  • koolituste, seminaride, teabepäevade, töötubade, avalike esinemiste, messide, näituste või konverentside ning nendega kaasnevate materjalide ettevalmistamine, ürituste läbiviimine ning tulemuste levitamine;
  • valdkondlike koostöövõrgustike, ümarlaudade või muude koostöövormide algatamine ning nende tegevuse korraldamine;
  • publikatsioonide ja infomaterjalide koostamine, täiendamine, tootmine ja levitamine ning sihtgrupi teavitamine, sh elektroonilise meedia kaudu;
  • teavituskeskkondade loomine, arendamine ja haldamine;
  • tele- ja raadiosaadete tootmine ja edastamine ning sihtgrupi teavitamine;
  • teavituskampaaniate, sh meediakampaaniate ja teadlikkuse tõstmisele suunatud ürituste ettevalmistamine ja korraldamine ning teabevahetuse edendamine;
  • konkursside korraldamine, läbiviimine ja tulemuste levitamine;
  • õppereiside korraldamine ja rahvusvahelistes koostöövõrgustikes osalemine.

Konkursile laekunud projektidest koostatakse pingerida, millest parimad saavad võimaluse projekt ellu viia. Konkursi kogueelarve on 60 000 eurot.

Täpsem info on leitav aadressil

http://www.eas.ee/et/alustavale-ettevotjale/eas-i-lahendused-ja-toetusvoimalused/ettevotlusprojektide-konkurss/ettevotlusprojektide-konkursi-tutvustus

Kui soovite sellest meetmest toetust taotleda, pöörduge julgelt meie äriplaani spetsialistide poole, kes aitavad Teil välja selgitada toetusmeetmesse sobivuse.

Seejärel saame aidata ka projektidokumentatsiooni koostamisega. Ideid testime jätkuvalt tasuta www.projektid.ee/idee.

Võite võtta kasvõi kohe ühendust 56 212 919 või kliendihaldur@projektid.ee.