Rahvusvaheline taotlusvoor kasutajasõbralike e-teenuste arendamiseks

Avatud on uus Eesti, Rootsi, Islandi ja NordForski koostöös loodud ühine taotlusvoor kodanikukesksete e-valitsuse teenuste arendamiseks.
Rahastamistaotlusi on oodatud esitama avaliku sektori asutused, eraettevõtted, teadusasutused ja valitsusvälised organisatsioonid Põhja- ja Baltimaadest. Iga taotlus peab kaasama vähemalt üht esindajat Eestist, Rootsist ja Islandilt.

Toetatakse Eesti, Rootsi ja Islandi esindajate tegevusi. Kõikide teiste riikide kaasatavad partnerid peavad oma tegevusi ise rahastama.
Taotlusvooru eesmärk on toetada uute kasutajakesksete e-valitsuse teenuste prototüüpide loomist või olemasolevate e-teenuste põhjalikku uuendamist.
Projektide eeldatav pikkus on 12-36 kuud ja ühe projekti toetussumma on kuni 2 miljonit SEK ehk ligikaudu 221 600 eurot

Taotluste tähtaeg: 04.oktoober 2011 kell 15.00

Täpsem informatsioon taotlusvooru ja taotlemistingimuste kohta VINNOVA veebis.
http://www.vinnova.se/sv/Utlysningar/Effekta/Citizen-Centric-eGovernment-Services-2011/

Katrin Hänni

Riigi infosüsteemide osakond

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

e-post: katrin.hanni@mkm.ee

tel: 6397604

www.riso.ee

www.mkm.ee