Eestiga seotud 17 koostööprojekti saavad Läänemere piirkonna programmist 55,5 miljonit krooni

Regionaalministri valitsemisalas olevast Läänemere piirkonna programmist saab toetust 17 Eesti partnerite osalusega projekti kogusummas 55,5 miljonit krooni. Muuhulgas said toetust loomemajandust, moetööstust, jäätmemajandust ja õhutransporti arendavad projektid. „Need vahendid on Eesti teadlastele ja ettevõtjatele oluliseks võimaluseks teha koostöös partneritega välismaalt … Continue reading

Majanduskeskkonna arendamise rakenduskava prioriteetse suuna "Eesti T&A konkurentsivõime tugevdamine teadusprogrammide ja kõrgkoolide ning teadusasutuste kaasajastamise kaudu”

Haridus- ja Teadusministeerium kuulutab välja riikliku tähtsusega teaduse infrastruktuuri investeerimisettepanekute kogumise, mille eesmärgiks on koostada investeeringute kava riikliku tähtsusega teaduse infrastruktuuri objektide rahastamiseks. Lähemalt: HTM

Seeder: Tänased toetused pärsivad põllumajanduse arengut

Põllumajandusminister Helir-Valdor Seeder rõhutas Belgias Euroopa Liidu ministrite kohtumisel põllumajandustoetuste ümberjaotamise vajalikkust, et likvideerida erinevate riikide põllumeeste ebavõrdne kohtlemine. Eesti põhimõtteid toetasid ka Euroopa Komisjoni esindajad. “Ühise põllumajanduspoliitika (ÜPP) eesmärk on vähendada ebavõrdsust erinevate riikide põllumeeste vahel, kuid tänane toetussüsteem … Continue reading

Struktuuritoetuste käsiraamat „Nõuandeid toetuse saajale“

KIK sai valmis struktuuritoetuste taotlejatele/saajatele mõeldud käsiraamatu „Nõuandeid toetuse saajale“. 2000. aasta mais tegevust alustanud Keskkonnainvesteeringute Keskus on juhtiv keskkonnaabi ja -investeeringute suunaja. KIK suunab keskkonnakasutusest laekuva raha keskkonnaprojektide arendamisse, täidab Euroopa Liidu Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi ja Ühtekuuluvusfondi … Continue reading