PRIA maksab detsembris 1,3 miljardit krooni pindalatoetusi

Alates eilsest, 1. detsembrist laekub PRIA põllumeestest klientide kontodele ühtne pindalatoetus. Koos tänavuse põllumajanduskultuuride ja heinaseemne täiendava otsetoetusega ulatub pindalatoetuste summa 1,34 miljardi kroonini. Võrreldes eelmise aastaga on kasvanud nii toetusesaajate arv, kõigi toetuste ühikumäärad kui ka põllumaa pindala. Toetusesaajaid … Continue reading

EAS kutsub mittetulundusühendusi (MTÜ-d, SA-d) kandideerima mentorprogrammi

EAS kutsub mittetulundusühendusi (MTÜ-d, SA-d) kandideerima mentorprogrammi, et tõsta ühenduste juhtimisvõimekust ja professionaalsust. EAS viib programmi läbi kolmandat korda, programmi kestuseks on üks aasta. Mittetulundusühenduste mentorprogrammi kaasrahastatakse Siseministeeriumist ja Euroopa Sotsiaalfondist. Mentorprogrammi tegevused on suunatud juba mõnda aega tegutsenud mittetulundusühendusele, … Continue reading

Uuenenud botaanikaaed toob eksootika koju kätte

3. novembril avati Tallinna Botaanikaaias põhjaliku uuenduskuuri läbi teinud kasvuhoonetekompleks. Tallinna Botaanikaaia kasvuhooned võimaldas kompleksselt renoveerida Euroopa Liidu struktuurivahendite meetme “Piirkondade konkurentsivõime tugevdamine” raames saadud rahaeraldus. Projekti ligi 34 miljoni krooni suurusest kogumaksumusest moodustas välistoetus 27 miljonit krooni, seega kattis … Continue reading