Majanduskriis tõstis teadus- ja arendustegevuse intensiivsuse rekordtasemele

Teadus- ja arendustegevuse kulutuste suhe sisemajanduse koguprodukti ehk teadus- ja arendustegevuse intensiivsus jõudis Eestis 2009. aastal enneolematu tasemeni 1,42%, seda hoolimata kulutuste tegelikust langusest, teatab Statistikaamet. Statistilise uperpalli tegi võimalikuks majanduskriis, mille tagajärjel vähenes Eesti sisemajanduse koguprodukt (SKP) 2009. aastal 2008. aastaga … Continue reading

10.detsember on metsamajandamiskavade toetuse taotluse tähtaeg

Põlva Metsaomanike Seltsi liikmete ühiseks toetuse taotluse vormistamiseks palume esitada vajalikud dokumendid hiljemalt 09. detsembriks 2010. Metsa inventeerimisandmete ja metsamajanduskava koostamise toetus Toetus on ette nähtud metsa inventeerimise või inventeerimisandmete põhjal koostatud metsamajanduskava koostamise kulude hüvitamiseks erametsaomanikele vastavalt kehtestatud määradele.  … Continue reading

Euroraha aitab ellu viia põnevaid ideid

Leaderi programmi abiraha aitab töökorda seada Koluvere vesiveski ja korraldada Kullamaal rahvusvahelist vibuvõistlust, rajada Laikülla taluturgu ja Lihulasse krematooriumi. Kodukant Läänemaa komisjon hindas Leaderi programmi lisavooru esitatud 15 taotlust, neist edasi pääses üheksa. Komisjoni liikmed hindasid taotlusi etteantud kriteeriumide põhjal. … Continue reading

Evelin Ilves: heategevus liigub sotsiaalse ettevõtluse suunas

Evelin Ilves kutsus täna heategevuse aastakonverentsil kõiki üles mõtisklema rohkem heategevuse rolli üle ühiskonnas. Evelin Ilves ütles, et heategevus suundub järjest rohkem sotsiaalse ettevõtluse suunas, kus ettevõtted investeerivad raha erinevatesse toetusprojektidesse väga pikaajaliselt. Selline pikaajaline toetamine on isegi suurema väärtusega … Continue reading

Piiriveere Liider kinnitas viiendat korda projektitaotlusi Leader meetmest toetuse eraldamiseks

Kui esimesel projektitoetuse eraldamise aastal, 2009. aastal, toimus Piiriveere Liideril kaks taotlusvooru, siis käesoleval aastal said taotlejad esitada oma projektid juba kolme toimunud vooru raames. 2010. aasta kolmandasse taotlusvooru esitasid piirkonna organisatsioonid tähtaegselt 30 projekti kogusummas ligi 4,2 miljonit krooni, … Continue reading

Ekspordi arendamise toetus

Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS) võimaldab ekspordiarenduse toetuse raames taotleda ka sihtturu nõustamistoetust. EAS pakub ühtlasi oma kompetentsi välisekspertide leidmisel, esmaste kontaktide loomisel, ekspertidele tööülesannete ja hinnapäringute koostamisel. Sihtturu nõustamistoetust rahastatakse Regionaalarengu Fondist. Sihtturu nõustamistoetus võimaldab ettevõtjatel tellida nõustamisteenust pädevatelt väliskonsultantidelt … Continue reading

Väiksemad pered saavad korralikud kodud

«Lagunevad ja eluohtlikud ühiselamud tuleb muuta väiksematele vähekindlustatud peredele mõeldud mugavateks eluasemeteks,» ütles abilinnapea Eha Võrk. Linnavalitsus esitas volikogule endiste ühiselamute elamisväärseks muutmise programmi. Eelmised elamuehitusprogrammid olid Võrgu sõnul suunatud pigem suurtele leibkondadele, linnale vajalikele töötajatele ja noortele peredele, ent … Continue reading

Otepää linna elanikud said uuendatud veevärgi ja kanalisatsiooni

30. novembril avati Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondi kaasrahastamisel valminud Otepää linna reoveekogumisala veeprojekti pidulikul lõpetamsel. Keskkonnaminister Jaanus Tamkivi sõnul on tänu valminud projektile nüüdseks juures veel üks linn, kus kõigil  elanikel on võimalus liituda ühisveevärgi ja – kanalisatsiooniga ning ka juba aastakümneid … Continue reading

EstLatRus programmi esimene taotlusvoor lõppenud.

29. novembril lõppes ENPI Eesti-Läti-Vene piiriülese koostööprogrammi 2007-2013 esimene taotlusvoor. Projektitaotlusi oli võimalik esitada programmi ühise tehnilise sekretariaadi peakontoris Riias, regionaalsetes harukontorites Tartus ja Jõhvis Eestis ning Peterburis ja Pihkvas Venemaal. Esimeses taotlusvoorus eraldatakse projektidele  programmi vahenditest kuni 23 648 … Continue reading