Ettevõtluskoolitus Stardiedu 56h koos lisamoodulitega(mai/Tallinn)

Kas mul on äriplaani tarvis? Kui soovid taotleda ettevõtte alustamiseks toetust, siis kindlasti! Sõltumata kust toetust taotleda, Töötukassa, KredEx, pank vm, on üsna selge, et soovitakse näha, kas oled asjad läbi mõelnud. Saame hästi aru ka teisest “koolkonnast”, kes ülevad, et pane … Continue reading

Rahatarkus: planeeri, säästa, kasvata! (Veebruar / Tallinn / 2 päeva)

Kahepäevane koolitus „Rahatarkus: planeeri, säästa, kasvata!“ annab ülevaate rahaasjus arukat käitumist takistavatest psühholoogilistest teguritest, aitab õppida neid ületama ja isiklikke rahaasju arukalt korraldama. Koolituse eesmärk on aidata osalejal jõuda finantsiliselt parema eluni. Koolituse maht: 2 x 6 akadeemilist tundi pluss … Continue reading

Ettevõtluskoolitus Stardiedu Tallinnas (94 tundi / detsember)

Kas mul on äriplaani tarvis? Kui soovid taotleda ettevõtte alustamiseks toetust, siis kindlasti! Sõltumata kust toetust taotleda, Töötukassa, KredEx, pank vm, on üsna selge, et soovitakse näha, kas oled asjad läbi mõelnud. Saame hästi aru ka teisest “koolkonnast”, kes ülevad, et pane … Continue reading

Ettevõtlikkus isiklike rahaasjade korraldamisel (November)

Kahepäevane koolitus „Ettevõtlikkus isiklike rahaasjade korraldamisel“ annab ülevaate rahaasjus arukat käitumist takistavatest psühholoogilistest teguritest, aitab õppida neid ületama ja isiklikke rahaasju arukalt korraldama. Koolituse eesmärk on aidata osalejal jõuda finantsiliselt parema eluni. Koolituse maht: 2 x 6 akadeemilist tundi pluss … Continue reading

Ettevõtluskoolitus Stardiedu Tallinnas (November, 56 tundi)

Kas mul on äriplaani tarvis? Kui soovid taotleda ettevõtte alustamiseks toetust, siis kindlasti! Sõltumata kust toetust taotleda, Töötukassa, KredEx, pank vm, on üsna selge, et soovitakse näha, kas oled asjad läbi mõelnud. Saame hästi aru ka teisest “koolkonnast”, kes ülevad, et pane … Continue reading

Ettevõtlustreening: Ideest Kasumini (November)

3-päevane Ideest Kasumini Intensiivkursus Ambitsiooniga Ettevõtjale Testitud süsteem Sinu esimese 1000€ teenimiseks ja ettevõtlustoetuse saamiseks. Kuidas alustada ettevõttega nii, et kasum on lausa ette garanteeritud? Selleks pead Sa kindlalt teadma oma loodava äri kohta vastuseid järgnevale 5 küsimusele: Kes on Sinu kliendid? … Continue reading

Ehitusprojekti ja ehitusjärelevalve toetus korteriühistutele

Kliima- ja Energiaagentuur asub toetama kortermajade energiatõhusat renoveerimist. Toetuse sisu seisneb selles, et toetatakse korterelamu energiatõhusa renoveerimise terviklahenduseni viiva projekti loomist ja selle projekti järgi teostatavate ehitustööde järelevalvet. Terviklahenduse all tuleb mõista seda, et 1) korterite sisekliima on kvaliteetne (vastab … Continue reading

Looduskaitselisi projekte laekus KIKi taas väga suures mahus

Keskkonnainvesteeringute Keskuses (KIK) lõppes taotlusvoor looduskaitseliste investeeringute toetamiseks. Taotlusi laekus kokku 65 ning nendega soovitav toetus on üle 127 miljoni krooni, mis ütleb vooru eelarvet enam kui neljakordselt. Euroopa Regionaalarengu Fondist rahastatava taotlusvooru tulemused selguvad uue aasta kevadel. Taotlusvooru toetusteks … Continue reading

Arenduskoja LEADER toetuste projektitaotluste vastuvõtt 2011. aastal

Infopäev toimub 11. jaanuaril kell 16 Tapal Arenduskojas. Kohalik tegevusgrupp MTÜ Arenduskoda võtab vastu LEADER strateegia meetmete 2011. a toetuste projektitaotlusi. Meetme 1.1 „Kohaliku elukeskkonna investeeringutoetus”, meetme 1.2 “Seltsitegevuse, spordi ja kultuuripärandi väärtustamine läbi omaalgatusliku tegevuse”, meetme 1.3 „Erinevate elanikegruppide … Continue reading