Kohalike avalike teenuste arendamine – KOIT kava 2009-2012

Siseministeerium kuulutab välja eeltaotlusvooru perioodi 2009-2012 KOIT kava koostamiseks. Eeltaotluste esitamise tähtaeg on 20. märts 2009. Eeltaotlused tuleb esitada Siseministeeriumi. Meede on jätk riikliku arengukava 2004-2006 alameetmele Kohaliku füüsilise elukeskkonna arendamine. Meetme eesmärkideks on kvaliteetsete ja konkurentsivõimeliste avalike teenuste kättesaadavuse … Continue reading

Tehnoloogia uuendamise toetus

Äripäev kirjutab EASi jagatavast ligi 260 miljoni kroonisest tehnoloogia uuendamise toetusest. Esimesse toetuse taotlusvooru laekus 152 avaldust mahus 564 miljonit krooni. “Huvi oli tõesti väga suur. Võtame nendega, kes hindamise pingereas tahapoole jäid, kontakti ja arutame võimalikku taotlemist järgmisest voorust,” … Continue reading

Toetus ehitus- ja rekonstrueerimistöödeks

On veel jäänud üks kuu esitada taotlusi konkursile, mis aitab finantseerida regionaalselt tähtsaid investeeringuid. Programmi vahenditest toetatakse regionaalseid investeeringuid hoolekande, õppimise, sportimise ja vaba aja veetmise tingimuste parandamiseks laste, noorte, perede, vanurite ja puuetega inimeste jaoks. Toetust antakse ehitus-, rekonstrueerimis- … Continue reading

Eurorahaga kohtusse

Eesti Päevalehes kirjutatakse, et riik nõuab taastuvenergeetika eestvedajatelt tagasi Phare programmi kaudu eraldatud toetusraha koos viivistega. Piisas vaid sellest, et korraldada projekti eelarves ettenähtud kohtumine teises kohas, kus algselt planeeritud. Õnneks ei ole kohtuasjast hoolimata tuuleenergeetika arendajad loobunud eurotoetuste abil … Continue reading

Taotlusprojekti esitamisest toetuse saamiseni võib kuluda ligi 1,5 aastat?

Mõnikord võib kuluda projektikonkursi väljakuulutamisest toetuse saamiseni väga kaua aega…. Kuid seda toredam on saada positiivne rahastusotsus! Kaks suve tagasi oli avatud Norra ja Euroopa Majanduspiirkonna Finantsmehhanismi konkurss. Need olid suuremahulised projektid, mis nõudsid vastavat pingutust ka projekti koostajatelt. Mäletan … Continue reading

50 miljonit turismi- ja puhkemajanduse toetuseks

Eile, 10. detsembril allkirjastas regionaalminister käskkirja piirkondade konkurentsivõime tugevdamise meetme taotluste vastuvõtmise alustamise kohta. Alates 14. detsembrist saab esitada taotlusi Ettevõtluse Arendamise Sihtasutusele. Tegu on suuremahuliste projektidega, taotleda saab 1-50 miljonit kroonini toetust. Raha toetusteks tuleb Euroopa Regionaalarengu Fondist ning … Continue reading

Ettevõtlustoetused avanevad visalt

Tänases Kaubandus-Tööstuskoja infolehes on artikkel, milles analüüsitakse eelmiste eurotoetuste efektiivsust. Uurimused on koostanud Praxis ja valminud on need oktoobris. On analüüsitud Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse ekspordiplaani toetust, nõustamistoetust, koolitustoetust, teadus- ja arendustegevuse finantseerimise programmi, starditoetust, infrastruktuuri toetust, KredEx‘i lühiajaliste ekspordigarantiid ja … Continue reading