Ülevaade struktuurifondidest

30.10.2015 seisuga oli Ühtekuuluvuspoliitika fondide rakenduskava 2014-2020 (edaspidi ÜKP) raames õigusakte vastu võetud 90, Eesti maaelu arengukava 2014-2020 (edaspidi MAK) raames on vastu võetud 27 toetuse andmise tingimuste õigusakti. Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi 2014-2020 rakenduskava (edaspidi EMKF) raames on tänaseks … Continue reading

2.juuli Intensiivkoolitus “Alustav põllumajandustootja” (6h)

Koolitus toimub Tartus, Küüni 7, Emajõe keeltekoolis Soovid hakata põllumeheks? Kolida maale? Vajad toetust, et head ideed teoks teha? Tule koolitusele ning kuula rahastusvõimaluste, taotluse koostamise nippide jm vajaliku kohta, et viia ellu oma unistused. Aeg: 2.juuli 2015 kell 10.00-15.15 … Continue reading

Valitsus kiitis heaks ELi struktuurivahendite kasutamise põhimõtted aastateks 2014-2020

Valitsus kiitis  heaks ettepanekud Euroopa Liidu struktuurivahendite ja maaelu arengukava vahendite kasutamiseks perioodil 2014-2020. Kokku kavatsetakse investeerida järgneval eelarveperioodil 4,1 miljardit eurot. Euroopa Liidu vahendite jaotamisel lähtutakse viiest üleriigilisest strateegilisest eesmärgist: kvaliteetne, kättesaadav ning õppija ja ühiskonna vajadusi arvestav haridus; … Continue reading

MTÜ-l Paik taotlusvoorud on avatud 11.-14.märtsil ja 25.-28.märtsil

MTÜ Paik taotlusvoorud toimuvad märtsis: meede 3 Küla kui allikas 11.-14. märts, meede 4 Pandivere paetee kui turismiatraktsioon 25.-28. märts. Piirkond: Väike-Maarja, Tamsalu, Laekvere ja Rakke vald Meede 3 raames toetatakse maaelanikkonna põhiteenuste parandamist, külade uuendamist ja arendamist, maapiirkkondade kultuuripärandi … Continue reading

Põllumajandusliku tegevusega alustava noore ettevõtja toetus (MAK meede 1.2) 2012

NB! Tule meedet tutvustavale koolitusele Tartusse 3. juuli 2013. Põllumajandusliku tegevusega alustava noore ettevõtja toetuse eesmärgiks on Eesti maaelu arengukavaga 2007-2013 alusel toetada Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondist (EAFRD) noorte põllumajandustootjate tegevuse alustamist põllumajandusliku majapidamise sisseseadmisel, millega kaasneb põlvkondade vahetusele kaasaaitamine … Continue reading

PRIA Nõuandetoetus

Nõuandetoetust on võimalik taotleda Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ameti (PRIA) kaudu taotleja ettevõtte, majandustegevuse või erametsa majandamise tulemuslikkuse parandamiseks kuni 75% abikõlblike kulude, kuid mitte rohkem kui 1279 eurot ühe taotleja kohta kalendriaastas ning mitte rohkem kui 39 eurot ühe … Continue reading