Sügisel toimub vabaühendustele KÜSKi Šveitsi vabaühenduste fondi toetuse taotlusvoor teenuse arendamiseks ja käivitamiseks

Toetus on mõeldud teenuse arendamiseks  ja käivitamiseks – projekti elluviimise käigus toimub teenuse äriplaani elluviimine teenuse osutamiseks, kvaliteedi ja kättesaadavuse tõstmiseks ning jätkusuutlikkuse tagamiseks. Taotlusvooru raames toetatakse projekte, mille eesmärgiks on arendada ja tugevdada kolmanda ja avaliku sektori vahelist koostööd  … Continue reading

EAS-l avaneb 18. märtsil Norra-Eesti programm ettevõtetele ja vabaühendustele

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium ning EAS koostöös Norra saatkonna ja SA-ga Innovation Norway kuulutasid välja 6,26 miljoni euro suuruse eelarvega Norra-Eesti programmi, millest rahastatakse keskkonnasõbralike teenuste või toodete IT-arendust energeetika, e-tervise, transpordi ja logistika, tootmise ja kaubanduse valdkonnas. Taotlejateks saavad olla … Continue reading

MTÜ-l Paik taotlusvoorud on avatud 11.-14.märtsil ja 25.-28.märtsil

MTÜ Paik taotlusvoorud toimuvad märtsis: meede 3 Küla kui allikas 11.-14. märts, meede 4 Pandivere paetee kui turismiatraktsioon 25.-28. märts. Piirkond: Väike-Maarja, Tamsalu, Laekvere ja Rakke vald Meede 3 raames toetatakse maaelanikkonna põhiteenuste parandamist, külade uuendamist ja arendamist, maapiirkkondade kultuuripärandi … Continue reading

MTÜ Ida-Harju Koostöökoja taotlusvoor avaneb 2.aprillil

MTÜ Ida-Harju Koostöökojal toimub taotlusvoor 02.04 – 04.04: meede 1 Teeme koos. Piirkond: Anija, Raasiku, Aegviidu ja Kose vald Meede 2 raames toetatakse ühis-ja huvitegevusi, kultuuripärandi säilitamist, avalike objektide investeeringutprojektide ettevalmistavaid tegevusi (projekteerimine) jne. Taotlejad: MTÜ, SA, seltsingud, KOV. Maksimaalne … Continue reading

MTÜ Kirderanniku Koostöökojal avaneb taotlusvoor 16. aprillil

MTÜ Kirderanniku Koostöökojas toimub taotlusvoor 16.-22. aprill. Avatud on kõik meetmed: meede 1  Ettevõtluse arendamine ja konkurentsivõime tugevdamine, meede 2 Elukeskkonna parandamine ja meede 3 Kogukonna arendamine ja maine kujundamine. Piirkond: Kohtla, Toila, Vaivara, Jõhvi, Kohtla-Nõmme vald ja Narva-Jõesuu linn … Continue reading

MTÜ Lääne-Harju Koostöökogul avaneb 22. aprillil taotlusvoor

MTÜ Lääne-Harju Koostöökogul on taotlusvoor 22.aprill -02.mai.  Avatud on meede 2  Ühistegevuse ja kogukonna arendamine ja meede 4 Elukeskonna arendamine. Piirkond: Nissi, Kernu, Padise, Keila ja Vasalemma vald Meede 2 raames toetatakse lastele suunatud tegevusi, huvitegevusi, loodushoidu ja heakord jne. … Continue reading

Avanes keskkonnatasudest rahastatava keskkonnaprogrammi 2013.a I taotlusvoor.

Taotluste esitamine keskkonnaprogrammi toimub läbi Keskkonnainvesteeringute Keskuse Andmesüsteemi KIKAS. Taotlejale tähendab see seda, et tavapärase Exceli vormi täitmise asemel tuleb luua konto KIK-i süsteemi, logida sisse ning oma toimingud – nii taotlemine kui ka hilisemad protseduurid – seal läbi viia. … Continue reading

Avaneb SA Innove taotlusvoor Kvalifitseeritud tööjõu pakkumise suurendamine

28. jaanuaril kuulutas SA Innove avatuks Euroopa Sotsiaalfondi taotlusvooru meetmes  „Kvalifitseeritud tööjõu pakkumise suurendamine“. Toetatavad tegevused on: noortele (16–24-aastased), kes on põhi-, kesk- või kutsehariduse omandanud või katkestanud ja kes ei ole viimase 4 kuu jooksul olnud töösuhtes või tegutsenud … Continue reading

Kodanikuühiskonna Sihtkapitalil on avatud taotlusvoor linnade asumiseltside tegevusvõimekuse tõstmiseks

Taotlusvooru raames toetatakse linnade asumiseltside tegevusvõimekuse tõstmisele suunatud projekte, mille eesmärkideks on: – asumiseltsid on võimekamad linnaasumi kogukonna kujundamisel, ühishuvide ja probleemide väljaselgitamisel ning kaasarääkimisel nende lahendamiseks; – asumiseltsid on avatud ning aktiivsed, asumi elanikud on senisest enam kaasatud kohaliku … Continue reading