Töötukassa ettevõtluse alustamise toetus

Töötukassa ettevõtluse alustamise toetus on  töötule ja koondamisteatega tööotsijale antav rahaline abi summas kuni 4474 eurot, mille eesmärgiks  on  inimese motiveerimine ja toetamine ettevõtlusega alustamisel. Omafinantseering kohustuslik pole. Toetuse abil saab katta mitmesuguseid ettevõtluse alustamisega seotud kulusid, mille proportsioonid sõltuvad projektist. Õigus … Continue reading

SA Innovel on avatud ettevõtjatele mõeldud taotlusvoor "Tööelu kvaliteedi parandamine"

Prioriteetse suuna „Pikk ja kvaliteetne tööelu” ESF meetme 1.3.2 “Tööelu kvaliteedi parandamine” teine taotlusvoor on avatud 12. märtsist kuni taotlusvooru eelarve vabade vahendite lõppemiseni, kuid mitte hiljem kui 2013. aasta 30. juunini. Meetme raames toetatavad tegevused: 1) „Töötervishoiu ja tööohutuse seaduse” § … Continue reading

EASi innovatsiooniosaku toetuse kasutamisvõimalused laienesid

Alates 16. juulist laiendas EAS innovatsiooniosaku teenuseosutajate ringi disaini- ning insenertehniliste teenuste pakkujatega. Selle tulemusena suureneb väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate võimalus uute toodete, teenuste ning tehnoloogiate arendamisel teha koostööd Eesti disainerite ja inseneridega. Innovatsiooniosakuid rahastab Euroopa Regionaalarengu Fond. Kuna … Continue reading

EASi ekspordi arendamise toetuse taotluste vastuvõtt lõpeb 2012.a. detsembris

EAS edastas oma kodulehel info, mille kohaselt lõpetatakse ekspordi arendamise toetuse taotluste vastuvõtt hiljemalt 1. detsembril 2012.a. Põhjuseks on käesoleva rakendusperioodi struktuurifondide ekspordi valdkonna toetuste eelarve täitumine. Toetust saavad taotleda suure kasvupotentsiaaliga ettevõtted. Toetust saab taotleda: * sihtturu nõustamisteenuse hankimiseks … Continue reading

EASi rahvusvaheliste ürituste ja konverentside korraldamise toetus avanes

Rahvusvaheliste ürituste ja konverentside toetamise uus taotlusvoor konverentside ja kultuuri- ning spordiürituste korraldamiseks on avatud 23. juulist 2012. Taotlusi saab esitada kahe kuu jooksul, vastuvõtt lõpetatakse 24. septembril. Toetust kaasrahastab Euroopa Regionaalarengu Fond. Toetust võivad taotleda kohalikud omavalitsused, mittetulundusühingud ja … Continue reading

Olulised muudatused stardi- ja kasvutoetuse taotlemise korras

Alates 9. juulist muutis EAS põhimõtteid stardi- ja kasvutoetuste andmisel. EAS pöörab senisest suuremat tähelepanu kliendi arengu jälgimisele ning äriplaanis ja tegevuskavas seatud tulemuste saavutamise jälgimisele pärast toetuse kasutamist. Starditoetuse eesmärgiks on soodustada jätkusuutlike ettevõtete käivitumist ja kasvutoetusega aidata ettevõtjaid, … Continue reading

19. aprillil toimus Tallinnas EASi tootmisettevõtte arendustoetuse infopäev

19. aprillil Tallinnas toimunud infopäeval rõhutasid EASi töötajad, et uue toetuse näol pole tegu tehnoloogiainvesteeringute toetusega, mille abil uusi seadmeid soetatakse. Ka ei toeta programm ettevõtte igapäevast tegevust. Ettevõtte poolt kavandatav arendustegevus ei pea olema revolutsiooniline, vaid uus samm edasi … Continue reading