Avatud Eesti Fondi vabaühenduste väikeprojektide voor

Avatud Eesti Fondil on avatud taotlusvoor avalikes huvides tegutsevate vabaühenduste väikeprojektidele, mille eesmärk on parandada vabaühenduste tegutsemisvõimekust ja –keskkonda. Konkursile on oodatud projektid, mille keskmes on: uute teadmiste, oskuste ja inimeste toomine kolmanda sektori tegemistesse (vabatahtlike kaasamine, sektoritevahelised partnerlused); algatused … Continue reading

MTÜ Virumaa Koostöökogu kuulutab välja LEADER projektitaotluste vastuvõtu 26.-30. novembrini 2012.a.

Projektitaotlusi võetakse vastu Aseri, Lüganuse, Maidla, Sonda ja Rägavere vallas ning Püssi linnas tegutsevatelt ettevõtetelt, MTÜ-delt, SA-telt ja kohalikelt omavalitsustelt. Avanevad järgmised meetmed: 1.1  Turismi infrastruktuuride arendamine (meetme kogusumma 142 922 €) — maksimaalne toetussumma on 70 000 € ühes … Continue reading

Avatud Eesti Fondis on avatud Vabaühenduste Fondi taotlusvoor MTÜ-dele

Avatud Eesti Fond kuulutas välja taotlusvooru avalikes huvides tegutsevate vabaühenduste projektidele, et toetada algatusi: demokraatlike väärtuste, sh inimõiguste edendamiseks vabaühenduste eestkostesuutlikkuse parandamiseks ja „valvekoerana“ toimimise tõhustamiseks. Eraldi tähelepanu all on vähemusrahvuste vabaühenduste kaasatust ja võimekust tõstvad projektid. Konkursile oodatakse: suurprojekte … Continue reading

Töötukassa ettevõtluse alustamise toetus

Töötukassa ettevõtluse alustamise toetus on  töötule ja koondamisteatega tööotsijale antav rahaline abi summas kuni 4474 eurot, mille eesmärgiks  on  inimese motiveerimine ja toetamine ettevõtlusega alustamisel. Omafinantseering kohustuslik pole. Toetuse abil saab katta mitmesuguseid ettevõtluse alustamisega seotud kulusid, mille proportsioonid sõltuvad projektist. Õigus … Continue reading

SA Innovel on avatud ettevõtjatele mõeldud taotlusvoor "Tööelu kvaliteedi parandamine"

Prioriteetse suuna „Pikk ja kvaliteetne tööelu” ESF meetme 1.3.2 “Tööelu kvaliteedi parandamine” teine taotlusvoor on avatud 12. märtsist kuni taotlusvooru eelarve vabade vahendite lõppemiseni, kuid mitte hiljem kui 2013. aasta 30. juunini. Meetme raames toetatavad tegevused: 1) „Töötervishoiu ja tööohutuse seaduse” § … Continue reading

EASi innovatsiooniosaku toetuse kasutamisvõimalused laienesid

Alates 16. juulist laiendas EAS innovatsiooniosaku teenuseosutajate ringi disaini- ning insenertehniliste teenuste pakkujatega. Selle tulemusena suureneb väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate võimalus uute toodete, teenuste ning tehnoloogiate arendamisel teha koostööd Eesti disainerite ja inseneridega. Innovatsiooniosakuid rahastab Euroopa Regionaalarengu Fond. Kuna … Continue reading

EASi ekspordi arendamise toetuse taotluste vastuvõtt lõpeb 2012.a. detsembris

EAS edastas oma kodulehel info, mille kohaselt lõpetatakse ekspordi arendamise toetuse taotluste vastuvõtt hiljemalt 1. detsembril 2012.a. Põhjuseks on käesoleva rakendusperioodi struktuurifondide ekspordi valdkonna toetuste eelarve täitumine. Toetust saavad taotleda suure kasvupotentsiaaliga ettevõtted. Toetust saab taotleda: * sihtturu nõustamisteenuse hankimiseks … Continue reading

EASi rahvusvaheliste ürituste ja konverentside korraldamise toetus avanes

Rahvusvaheliste ürituste ja konverentside toetamise uus taotlusvoor konverentside ja kultuuri- ning spordiürituste korraldamiseks on avatud 23. juulist 2012. Taotlusi saab esitada kahe kuu jooksul, vastuvõtt lõpetatakse 24. septembril. Toetust kaasrahastab Euroopa Regionaalarengu Fond. Toetust võivad taotleda kohalikud omavalitsused, mittetulundusühingud ja … Continue reading