Väikesadamate võrgustiku väljaarendamise toetus

Väikesadamate võrgustiku väljaarendamise toetamist kaasrahastab Euroopa Regionaalarengu Fond. Meetme eelarve SF rahastamisperioodil 2007-2013 on 2 miljonit eurot. Taotluste esitamise tähtpäev on 31. oktoober 2014. Väikesadamate võrgustiku väljaarendamise toetuse eesmärgiks on Eesti kui mereturismi sihtkoha rahvusvahelise konkurentsivõime tõstmine harrastusmeresõitjatele suunatud väikesadamate … Continue reading

EAS peatab alates 24. septembrist stardi- ja kasvutoetuse taotluste vastuvõtu

Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS) peatab ajutiselt alates 24. septembrist 2014 stardi- ja kasvutoetuse taotluste vastuvõtu seoses eelarve täitumisega. Esitatud taotluste seast tehakse otsuseid lähtuvalt taotluste esitamise järjekorrale ja toetusmeetme eelarve jäägile. Starditoetuse eesmärgiks on toetada uute alustavate ja väikeettevõtjate käivitamist. … Continue reading

Integreeritud sise- ja mereveekogude majandamine

Programmi III taotlusvoor, mille eesmärk on Eesti riikliku kliimamuutustega kohanemise strateegia ja rakenduskava eelnõu kohaste prioriteetsete valdkondade kliimamuutuste mõjude hindamine ja sobilike kohanemismeetmete väljatöötamine, on avatud. Euroopa Majanduspiirkonna Finantsmehhanismi 2009−2014 programmi avatud taotlusvooru ootab Keskkonnaministeerium 13. oktoobriks 2014 Elluviimise periood: … Continue reading

Intensiivkoolitus rahastusvõimalustest alustavale ja tegutsevale ettevõtjale

Koolituse edukas läbimine annab Sulle selge ülevaate rahastajatest, vajalikud nipid taotluste kirjutamiseks ja vigade vältimiseks. 17. september 2014
 Tallinnas Hotell Dzingel (Männiku tee 89, Tallinn). Sihtgrupp: Koolitus sobib Sulle, kui soovid teada kuidas leida rahastust erasektori ettevõttele (nii alustavale kui … Continue reading

EAS avas taas innovatsiooniosaku toetuse väikese ja keskmise suurusega ettevõtetele

Innovatsiooniosaku abil saab väike- või keskmise suurusega ettevõtja (VKE) koostöös kõrgkooli, katselabori või intellektuaalomandi ekspertidega, disaineri või inseneriga uurida innovaatilisi lahendusi arengutakistustele, katsetada uusi materjale, koguda teadmisi tehnoloogiate kohta, teha uuringuid intellektuaalomandi andmebaasides jpm. On mõningad tegevusvaldkonnad, millele toetust taotleda ei … Continue reading

Lääne-Harju Koostöökogu Leader august 2014

MTÜ Lääne-Harju Koostöökogu kuulutab välja vabanenud projektivahendite arvelt 2014. aasta II taotlusvooru Eesti maaelu arengukava 2007-2013 Leader – meetme rakendamise raames. MTÜ Lääne-Harju Koostöökogu Üldkoosoleku poolt 29.05.2014 kinnitatud strateegia rakendamise rakenduskava ja otsuse alusel on avatud meede IV Elukeskkonna arendamine … Continue reading

Kodanikuühiskonna Sihtkapital toetab vabaühenduste sotsiaalset ettevõtlust

Kodanikuühiskonna Sihtkapital (KÜSK) ootab 9. septembriks 2014 taotlusi neilt vabaühendustelt, kes on otsustanud mõnd ühiskonnas olulist vajadust/probleemi lahendama hakata kaupade või teenuste müügi abil ehk siis tegelema sotsiaalse ettevõtlusega. Toetust saab küsida ka juba hetkel toimivate ärimudelite edasiarendamiseks – laienemiseks … Continue reading

EAS alustas kasvuettevõtja arenguplaani toetusmeetme taotluste vastuvõttu

Ettevõtjate üksikvajadusi arvestav ja kliendihalduri kaasabil elluviidav toetussüsteem on suunatud ettevõtjatele, kes selle toel saavutab märkimisväärseid tulemusi. Sellest tulenevalt on uue toetuslahenduse pilootfaasi sihtrühmaks valitud kasvuettevõtjate sihtrühma kuuluvad väike- ja keskmise suurusega ettevõtjad, kellel on vähemalt 10 töötajat, kes on … Continue reading