Bioenergia tootmise investeeringutoetus (MAK meede 1.4.3) 2011

Toetust võib taotleda maapiirkonnas tegutsev põllumajandusettevõtja, kelle omatoodetud põllumajandussaaduste müügitulu ja nende töötlemisel saadud põllumajandustoodete müügitulu oli taotluse esitamise aastale vahetult eelneval majandusaastal vähemalt 50 % ettevõtja kogu müügitulust.

Investeeringuobjekt peab asuma küla, alevi või aleviku territooriumil.

Toetust võib taotleda energiakultuuri kasvatamiseks, biomassi töötlemiseks ning biomassist toodetud soojuse, elektri ja transpordikütuse tootmiseks. Kui investeering tehakse bioenergia tootmiseks, toetatakse ainult sellist investeeringut, kui investeeringuobjektiga toodetav energiakogus tarbitakse taotleja põllumajandusettevõttes ja isiklikus majapidamises. Biomassist transpordikütuse tootmise korral toetatakse ainult sellist investeeringut, kui investeeringuobjektiga toodetav kütus tarbitakse taotleja põllumajandusettevõttes.

Toetust antakse investeeringuobjekti abikõlblikust maksumusest arvestatuna 40 kuni 60%. Maksimaalne toetuse summa ühe taotleja kohta programmperioodil on 512 000 eurot.

Taotlusi võetakse vastu 24.oktoobrist kuni 07.novembrini 2011.

Lisainfo http://www.pria.ee/et/toetused/valdkond/taimekasvatus/bioenergia_2011/

Kui soovite sellest meetmest toetust taotleda, pöörduge julgelt meie projektispetsialist-kliendihalduri poole, kes aitab Teil välja selgitada toetusmeetmesse sobivuse. Seejärel saame aidata ka projektidokumentatsiooni koostamisega. Ideid testime jätkuvalt tasuta www.projektid.ee/idee. Võite võtta kasvõi kohe ühendust 626 3236 või kliendihaldur@projektid.ee.