Avatud ühiskonna eriprogramm kodanikeühendustele

Avatud Eesti Fondil on avatud spetsiaalne konkurss kodanikuühendustele, et aidata neil majanduskriisis toime tulla ning edendada avatud ühiskonna põhiväärtusi muutunud oludes.

Oodatud on kahte liiki taotlused:

* Sotsiaalse suunitlusega projektid, mis toetavad ühiskonnagruppe, keda majanduskriis on kõige teravamalt puudutanud ning aitavad vastavatel ühendustel kohaneda muutunud oludega. Eelistatud on projektid keerulise sotsiaal-majandusliku olukorraga piirkondadest.

* Uuenduslikud algatused, mis edendavad avatud ühiskonna põhiväärtusi, vastandudes majanduskriisis võimenduvatele avatud ühiskonna seisukohalt negatiivsetele ühiskondlikele ilmingutele (näiteks populismi ja demagoogia levik, demokraatia kitsendamise katsed, sallimatus).

Mõlemat liiki projektid peavad olema suunatud solidaarsuse suurendamisele ühiskonnas.

Taotleja peab selgelt näitama, kuidas on projekt seotud majanduskriisist tulenevate negatiivsete mõjudega. Eelistatud on taotlused, mis pakuvad strateegilisi lahendusi kiirelt ja efektiivselt ning mille käivitamisfaas on lühike.

Toetust saavad taotleda registreeritud mittetulundusühingud ja sihtasutused, kes:

* on loomult kodanikualgatuslikud (s.t. ühendus ei või olla riigi ja/või kohaliku omavalitsuse valitseva mõju all)
* tegutsevad avalikes huvides

Kuni 275 000.- maksumusega taotluste esitamise järgmine tähtaeg on 15. jaanuar 2010.

Üle 275 000.- maksumusega taotlusi võetakse vastu alates 11.jaanuarist 2010.

Lisainfo Avatud Eesti Fondi kodulehelt.