Kriisiprogramm kodanikeühendustele

Avatud Eesti Fondil on avatud spetsiaalne konkurss kodanikuühendustele, et aidata neil majanduskriisis toime tulla ning edendada avatud ühiskonna põhiväärtusi muutunud oludes.

Oodatud on kahte liiki taotlused:

* Sotsiaalse suunitlusega projektid, mis toetavad ühiskonnagruppe, keda majanduskriis on kõige teravamalt puudutanud ning aitavad vastavatel ühendustel kohaneda muutunud oludega. Eelistatud on projektid keerulise sotsiaal-majandusliku olukorraga piirkondadest.

* Uuenduslikud algatused, mis edendavad avatud ühiskonna põhiväärtusi, vastandudes majanduskriisis võimenduvatele avatud ühiskonna seisukohalt negatiivsetele ühiskondlikele ilmingutele (näiteks populismi ja demagoogia levik, demokraatia kitsendamise katsed, sallimatus).

Mõlemat liiki projektid peavad olema suunatud solidaarsuse suurendamisele ühiskonnas.

Taotleja peab selgelt näitama, kuidas on projekt seotud majanduskriisist tulenevate negatiivsete mõjudega. Eelistatud on taotlused, mis pakuvad strateegilisi lahendusi kiirelt ja efektiivselt ning mille käivitamisfaas on lühike.

Toetust saavad taotleda registreeritud mittetulundusühingud ja sihtasutused, kes:

* on loomult kodanikualgatuslikud (s.t. ühendus ei või olla riigi ja/või kohaliku omavalitsuse valitseva mõju all)
* tegutsevad avalikes huvides

Kuni 275 000 krooni taotlemiseks on projekti esitamise tähtajad järgmised: 15. aprill ja 15. juuni 2010.

Üle 275 000 krooni suuruse summa taotlemiseks võetakse projekte vastu jooksvalt.

Projektid, millega taotletakse rohkem kui 275 000 krooni, tuleb esitada inglise keeles. Alla selle summa jäävad projektid peavad olema eesti keeles.

Lisainfo Avatud Eesti Fondi kodulehelt.