Avatud on Kesk-Läänemere programmi taotlusvoor

Kesk-Läänemere programmi (sh Lõuna-Soome ja Eesti allprogrammi ning saarte ja saarestike allprogrammi)  taotlusvoor on avatud  alates 1. maist kuni 31. maini 2010.

Kesk-Läänemere programm keskendub vähemalt kahest liikmesriigist pärit partnerite koostööle kogu programmipiirkonnas (k.a piirnevad alad) hõlmates Lõuna-Soome ja Eesti INTERREG IIIA ja Skargarden INTERREG IIIA alasid, millele lisanduvad uued piirkonnad Rootsis ja Lätis.

Programmi piirkond:

Kesk-Läänemere programm sisaldab kaht allprogrammi:
1. Lõuna-Soome ja Eesti, mis keskendub kahepoolsele koostööle nimetatud Eesti ja Soome piirkondade vahel (kaasa arvatud Eesti ja Soome piirnevad alad). See allprogramm jätkab praeguse programmi Lõuna-Soome ja Eesti INTERREG III A raames alustatud koostööd.

2. Saarestike ja saarte allprogramm, mis keskendub saarte probleemidele ja saarte arendamisele vähemalt kahest liikmesriigist / Ahvenamaalt pärit partnerite koostöö kaudu kogu programmipiirkonnas. Allprogramm jätkab ja laiendab praeguse programmi Skargarden INTERREG IIIA raames alustatud koostööd. Üldiseks põhimõtteks abikõlblike piirkondade määratlemisel on saarte olemasolu piirkonnas.

Programmi ühised prioriteedid on:
– turvaline ja tervislik elukeskkond
– majanduslikult konkurentsivõimeline ja innovaatiline regioon
– atraktiivsed ja dünaamilised kogukonnad

Kesk-Läänemere programmi kaasfinantseeritakse Euroopa Regionaalarengu Fondi vahenditest aastatel 2007-2013 kokku 102,1 miljoni euroga. Eesti kasusaajate jaoks on omafinantseerimise määr vähemalt 15% abikõlblikest kuludest.

Allikas: http://www.siseministeerium.ee/31800/