Avatud Eesti Fondi uuenduslike noorteprojektide konkurss

Avatud Eesti Fond käivitab uue programmi, mis hakkab toetama uuendusmeelseid noorteprojekte. Noortefondist saavad toetusi taotleda

15-29-aastased noored nii registreeritud ühingu, üksikisiku kui vabasõpruskonnana. Oodatud on julged ja omanäolised algatused, mis innustavad noori kaasa rääkima nende jaoks olulistel teemadel.

Taotlusi saab esitada igal ajal interneti kaudu ja toetatavatele tegevustele piiranguid ei seata. Oodatakse projekte, mis soosivad noorte kodanikuaktiivsust, kultuurilist sallivust, eesti ja vene noorte
ühistegevust või kaasavad vähemate võimalustega noori.

Toetussummad peaksid üldjuhul jääma vahemikku 2 000 kuni 20 000 krooni.

Noorteprogramm on avatud alates 1. septembrist ja selle kohta saab täpsemat infot Avatud Eesti Fondi kodulehelt.