MTÜ-l Paik taotlusvoorud on avatud 11.-14.märtsil ja 25.-28.märtsil

MTÜ Paik taotlusvoorud toimuvad märtsis: meede 3 Küla kui allikas 11.-14. märts, meede 4 Pandivere paetee kui turismiatraktsioon 25.-28. märts. Piirkond: Väike-Maarja, Tamsalu, Laekvere ja Rakke vald Meede 3 raames toetatakse maaelanikkonna põhiteenuste parandamist, külade uuendamist ja arendamist, maapiirkkondade kultuuripärandi … Continue reading

MTÜ Ida-Harju Koostöökoja taotlusvoor avaneb 2.aprillil

MTÜ Ida-Harju Koostöökojal toimub taotlusvoor 02.04 – 04.04: meede 1 Teeme koos. Piirkond: Anija, Raasiku, Aegviidu ja Kose vald Meede 2 raames toetatakse ühis-ja huvitegevusi, kultuuripärandi säilitamist, avalike objektide investeeringutprojektide ettevalmistavaid tegevusi (projekteerimine) jne. Taotlejad: MTÜ, SA, seltsingud, KOV. Maksimaalne … Continue reading

MTÜ Kirderanniku Koostöökojal avaneb taotlusvoor 16. aprillil

MTÜ Kirderanniku Koostöökojas toimub taotlusvoor 16.-22. aprill. Avatud on kõik meetmed: meede 1  Ettevõtluse arendamine ja konkurentsivõime tugevdamine, meede 2 Elukeskkonna parandamine ja meede 3 Kogukonna arendamine ja maine kujundamine. Piirkond: Kohtla, Toila, Vaivara, Jõhvi, Kohtla-Nõmme vald ja Narva-Jõesuu linn … Continue reading

MTÜ Lääne-Harju Koostöökogul avaneb 22. aprillil taotlusvoor

MTÜ Lääne-Harju Koostöökogul on taotlusvoor 22.aprill -02.mai.  Avatud on meede 2  Ühistegevuse ja kogukonna arendamine ja meede 4 Elukeskonna arendamine. Piirkond: Nissi, Kernu, Padise, Keila ja Vasalemma vald Meede 2 raames toetatakse lastele suunatud tegevusi, huvitegevusi, loodushoidu ja heakord jne. … Continue reading

Kaitseministeerium hakkab lähitulevikus jagama toetusraha Eesti ettevõtetele, mis arendavad või toodavad kaitsetööstuses kasutatavaid tooteid

EELINFO Toetust makstakse konkursi alusel ehk parima kvaliteedi ning eelkõige paremini kaitsevaldkonnas kasutatav idee selle saab. Kokku finantseeritakse projektist kuni 45 protsenti. Ülejäänud jääb ettevõtte enda kanda. Ministeeriumi esindaja sõnul on tegemist vaid kuuekohalise numbriga toetusega, kuna veel puudub täpne … Continue reading

EASi tegi muudatused innovatsiooniosaku toetuse tingimustesse

Eelmisest nädalast kehtivad innovatsiooniosaku meetme määruses uued tingimused disainilahendustele, millega enam ei toetata kodulehtede valmimist ja visuaalse identiteedi loomist ning turundustegevusi; ka täpsustati hindamiskriteeriume. Innovatsiooniosakuid rahastab EAS Euroopa Regionaalarengu Fondi vahenditest. „Muutmise vajaduse tingis asjaolu, et nimetatud disainilahendused on ettevõtetele … Continue reading

Avaneb SA Innove taotlusvoor Kvalifitseeritud tööjõu pakkumise suurendamine

28. jaanuaril kuulutas SA Innove avatuks Euroopa Sotsiaalfondi taotlusvooru meetmes  „Kvalifitseeritud tööjõu pakkumise suurendamine“. Toetatavad tegevused on: noortele (16–24-aastased), kes on põhi-, kesk- või kutsehariduse omandanud või katkestanud ja kes ei ole viimase 4 kuu jooksul olnud töösuhtes või tegutsenud … Continue reading

Kodanikuühiskonna Sihtkapitalil on avatud taotlusvoor linnade asumiseltside tegevusvõimekuse tõstmiseks

Taotlusvooru raames toetatakse linnade asumiseltside tegevusvõimekuse tõstmisele suunatud projekte, mille eesmärkideks on: – asumiseltsid on võimekamad linnaasumi kogukonna kujundamisel, ühishuvide ja probleemide väljaselgitamisel ning kaasarääkimisel nende lahendamiseks; – asumiseltsid on avatud ning aktiivsed, asumi elanikud on senisest enam kaasatud kohaliku … Continue reading

Leader programmi voorud ootavad maapiirkondade taotlejaid

Mitmetes piirkondades on ettevõtjatel, MTÜ-del, seltsingutel ja kohalikel omavalitsusüksustel võimalik taotleda  Leader toetust, mille eesmärgiks on kohaliku algatuse edendamine, põllumajanduse ja metsanduse konkurentsivõime parandamisele kaasa aitamine, maapiirkonna elukvaliteedi parandamine, majandustegevuse mitmekesistamine jms. Projektitoetust saab taotleda ettevõtja, sihtasutus, mittetulundusühing, seltsing või kohalik omavalitsusüksus. Toetust … Continue reading