Avatud on taotlusvoor Veebipõhiste vaimse tervise ja reproduktiivtervise alase teenuse arendamine

Euroopa Majanduspiirkonna ja Norra finantsmehhanismide vahenditest avatud taotlusvooru projektid keskenduvad veebipõhiste infokanalite ja nõustamisteenuste arendamisele (sh reproduktiivalane nõustamine noortele). Toetatavad tegevused: • veebipõhiste infokanalite arendamine ja rakendamine (teadlikkuse tõstmine vaimse tervise probleemidest ja tervislikust käitumisest laiema elanikkonna ja riskigruppide hulgas) … Continue reading

Avatud on taotlusvoor Regionaalsete vaimse tervise keskuste väljaarendamine

Euroopa Majanduspiirkonna ja Norra finantsmehhanismide vahenditest avatud taotlusvooru projektid keskenduvad  laste vaimse tervis teenuste aredamisele, kvaliteedi tõstmisele ja kättesaadavuse parandamisele regionaalsel tasandil. Vaimse tervise teenuste parema regionaalse kättesaadavuse tagamiseks nähakse keskuste väljaarendamist eelkõige Tartu, Pärnu ja Ida-Viru piirkonnas. Toetatavad tegevused: … Continue reading

Valitsus kiitis heaks ELi struktuurivahendite kasutamise põhimõtted aastateks 2014-2020

Valitsus kiitis  heaks ettepanekud Euroopa Liidu struktuurivahendite ja maaelu arengukava vahendite kasutamiseks perioodil 2014-2020. Kokku kavatsetakse investeerida järgneval eelarveperioodil 4,1 miljardit eurot. Euroopa Liidu vahendite jaotamisel lähtutakse viiest üleriigilisest strateegilisest eesmärgist: kvaliteetne, kättesaadav ning õppija ja ühiskonna vajadusi arvestav haridus; … Continue reading

Aastatel 2014–2020 on plaanis investeeringuid toiduainete töötlemiseks ja turustamiseks toetada 75 miljoni euroga

Toiduainete töötlemisele ja turustamisele on uue maaelu arengukava eelnõus ette nähtud 75 miljonit eurot, mis on ligi 30 miljoni euro võrra enam kui praegusel perioodil. Lisavõimalusena laieneb toiduainetööstusele ka uue finantsinstrumendi kasutamise võimalus ehk soodsamatel tingimustel garantiid ja laenud. Põllumajandusministri … Continue reading

Avatud on väikesemahulise teaduse infrastruktuuri V taotlusvoor

Teadlastel on ka 2013. aastal võimalus taotleda toetust väikesemahulise teadusaparatuuri soetamiseks. Avanenud taotlusvoorus on võimalik toetust taotleda nii institutsionaalse uurimistoetuse kui ka sihtfinantseeritava teadusteema täitmiseks vajaliku aparatuuri soetamiseks. Teadusaparatuuri maksumus peab mahtuma vahemikku 6 300 kuni 64 000 eurot. Taotlusvooru … Continue reading

Sügisel toimub vabaühendustele KÜSKi Šveitsi vabaühenduste fondi toetuse taotlusvoor teenuse arendamiseks ja käivitamiseks

Toetus on mõeldud teenuse arendamiseks  ja käivitamiseks – projekti elluviimise käigus toimub teenuse äriplaani elluviimine teenuse osutamiseks, kvaliteedi ja kättesaadavuse tõstmiseks ning jätkusuutlikkuse tagamiseks. Taotlusvooru raames toetatakse projekte, mille eesmärgiks on arendada ja tugevdada kolmanda ja avaliku sektori vahelist koostööd  … Continue reading

EAS suunab toetused väikestele ja keskmistele eksportijatele

EAS on  praegu oma tegevuspõhimõtteid oluliselt ümber vaatamas ning edaspidi suunatakse toetused eelkõige väikestele ja keskmise suurusega eksportivatele kasvuettevõtetele, kellel ei ole piisavalt omavahendeid vajalike arendustegevuste elluviimiseks. Samuti toetatakse piirkondlikke ettevõtteid starditoetuste, koolituste ja nõustamisega. “Suurettevõtete puhul EASi otsetoetuste posiitivne … Continue reading

EAS-l avaneb 18. märtsil Norra-Eesti programm ettevõtetele ja vabaühendustele

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium ning EAS koostöös Norra saatkonna ja SA-ga Innovation Norway kuulutasid välja 6,26 miljoni euro suuruse eelarvega Norra-Eesti programmi, millest rahastatakse keskkonnasõbralike teenuste või toodete IT-arendust energeetika, e-tervise, transpordi ja logistika, tootmise ja kaubanduse valdkonnas. Taotlejateks saavad olla … Continue reading