EAS lõpetab ekspordi arendamise toetuse taotluste vastuvõtu 7. dets

EAS lõpetab ekspordi arendamise toetuse taotluste vastuvõtu Kiire teade kõigile, kes hetkel ekspordi arendamise toetuse dokumentatsiooni koostavad. Voor pidi suletama 14. detsember, kuid nüüd tehakse seda varem – homme, 7. detsembril 17.00. EASi uudise leiate: http://www.eas.ee/et/eas/pressikeskus/uudised?option=com_content&view=article&id=4958 Uudist vahendas Projektieksperdi usin … Continue reading

PRIA MAK meetme 1.4.1 Mikropõllumajandusettevõtte arendamise investeeringutoetus

Ajavahemikus 26.november – 10.detsember 2012.a. on avatud PRIA taotlusvoor MAK meetme 1.4.1 raames (Mikropõllumajandusettevõtte arendamise investeeringutoetus). Toetust võib taotleda põllumajandussaaduste tootmiseks või omatoodetud põllumajandussaaduste töötlemiseks järgmistele tegevustele: Hoonete või rajatiste ehitamine; Looma pidamiseks puuri ostmine ja paigaldamine; Masina või seadme … Continue reading

EAS avas gümnaasiumivõrgustiku korrastamist toetava meetme

Meetme eesmärgiks on tagada maakondades gümnaasiumiõpilastele võrdselt kõrge õppe kvaliteet ja valikuvõimalused ning üle riigi koolivõrgu efektiivne korraldus õppehoonete kaasajastamise ja senisest optimaalsema kasutuselevõtu teel. Toetust võivad taotleda kohaliku omavalitsuse üksused alljärgnevalt: 1. Tallinna linn, Tartu linn, Pärnu linn, Kohtla-Järve … Continue reading

Keskkonnainvesteeringute Keskus 15. aug. 2012

Keskkonnainvesteeringute Keskusel avanes keskkonnatasudest rahastatava keskkonnaprogrammi 2012.a II taotlusvoor. Keskkonnaprogramm jaguneb mitmeteks alamprogrammideks, mille raames on võimalik keskkonnaalastele projektidele toetust küsida kohalikel omavalitsustel, keskkonnakaitsega seotud organisatsioonidel, MTÜ-del ja sihtasutustel, äriühingutel ning teadus- ja haridusasutustel. Alamprogrammideks on: veemajanduse programm; jäätmekäitluse programm; … Continue reading

Keskkonnainvesteeringute Keskuse keskkonnaprogramm

Keskkonnaprogramm jaguneb mitmeteks alamprogrammideks, mille raames on võimalik keskkonnaalastele projektidele toetust küsida kohalikel omavalitsustel, keskkonnakaitsega seotud organisatsioonidel, MTÜ-del ja sihtasutustel, äriühingutel ning teadus- ja haridusasutustel. Tähtaeg projektide esitamiseks on 26. märts 2012.a. Alamprogrammideks on: • veemajanduse programm; • jäätmekäitluse programm; … Continue reading

Raplamaa Partnerluskogu Leader taotlusvoorud 2012

2012.a. taotlusvoorud Raplamaa Partnerluskogus (taotlejad Juuru, Kaiu, Kehtna, Kohila, Käru, Raikküla, Märjamaa, Rapla ja Vigala vallast) Raplamaa Partnerluskogu 2012.a. toetusmeetmete seas leiavad rahastamist ettevõtjad, mittetulundusühingud, seltsid, seltsingud ja vallavalitsused. Ettevõtjatel on võimalik kasutada toetust ehitus- ja renoveerimsitöödeks, soetada seadmeid jne. … Continue reading

Innove Kvalifitseeritud tööjõu pakkumise suurendamine

Elukestva Õppe Arendamise Sihtasutusel INNOVE on avanemas taotlusvoor “Kvalifitseeritud tööjõu pakkumise suurendamine”. Taotlusvoor on avatud 8. detsembrist 2011 – 16. jaanuarini 2012 kl 17.00. Taotlusvoorus toetatakse: • vanemaealiste (50-74-aastased) tööle rakendumist toetavate meetmete pakkumist; • noorte (16-24-aastased), kes on põhi-, … Continue reading

EASi tootearendustoetus ettevõtetele ja teadusasutustele

Toetuse eesmärgiks on kasvatada Eesti ettevõtjate käivet, sh ekspordikäivet ja motiveerida looma uusi kõrge lisandväärtusega tooteid ja teenuseid. Toetus on mõeldud: • Eesti äriregistrisse kantud ettevõtetele tootearenduse või rakendusuuringu ettevalmistamiseks, tootearenduse jaoks vajaliku rakendusuuringu tegemiseks ning tootearenduseks. • teadusasutustele rakendusuuringu … Continue reading

Taotluste vastuvõtt teadmiste ja oskuste arendamise toetamiseks lõppeb

21. november 2011 EAS võtab veel homme õhtuni vastu taotlusi teadmiste ja oskuste arendamise toetuseks. Kolmapäevast, 23. novembrist taotluste vastuvõtt lõppeb, kuna rahastatud projektide ja esitatud taotluste rahaline kogumaht ületab eelarvet. Teadmiste ja oskuste arendamist rahastatakse Euroopa Sotsiaalfondist. „Raha on … Continue reading