KIK avas keskkonnaprogrammi II taotlusvooru. Tähtaeg on 15. august 2013.

Keskkonnaprogramm jaguneb mitmeteks alamprogrammideks, mille raames on võimalik keskkonnaalastele projektidele toetust küsida kohalikel omavalitsustel, keskkonnakaitsega seotud organisatsioonidel, MTÜ-del ja sihtasutustel, äriühingutel ning teadus- ja haridusasutustel. Alaprogrammid on: – kalandus; – veemajandus; – merekeskkond; – jäätmekäitlus; – looduskaitse; – metsandus; – … Continue reading

Põllumajandusliku tegevusega alustava noore ettevõtja toetus (MAK meede 1.2) 2012

NB! Tule meedet tutvustavale koolitusele Tartusse 3. juuli 2013. Põllumajandusliku tegevusega alustava noore ettevõtja toetuse eesmärgiks on Eesti maaelu arengukavaga 2007-2013 alusel toetada Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondist (EAFRD) noorte põllumajandustootjate tegevuse alustamist põllumajandusliku majapidamise sisseseadmisel, millega kaasneb põlvkondade vahetusele kaasaaitamine … Continue reading

PRIA Nõuandetoetus

Nõuandetoetust on võimalik taotleda Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ameti (PRIA) kaudu taotleja ettevõtte, majandustegevuse või erametsa majandamise tulemuslikkuse parandamiseks kuni 75% abikõlblike kulude, kuid mitte rohkem kui 1279 eurot ühe taotleja kohta kalendriaastas ning mitte rohkem kui 39 eurot ühe … Continue reading

Avanes keskkonnatasudest rahastatava keskkonnaprogrammi 2013.a I taotlusvoor.

Taotluste esitamine keskkonnaprogrammi toimub läbi Keskkonnainvesteeringute Keskuse Andmesüsteemi KIKAS. Taotlejale tähendab see seda, et tavapärase Exceli vormi täitmise asemel tuleb luua konto KIK-i süsteemi, logida sisse ning oma toimingud – nii taotlemine kui ka hilisemad protseduurid – seal läbi viia. … Continue reading

Prototronil on noorele ettevõtjale avatud toetus esimese töötava tootenäidise väljatöötamiseks

Swedbanki, Tehnopoli ja Tallinna Tehnikaülikooli rahastu Prototron toetab noori ettevõtjaid esimese töötava tootenäidise ehk prototüübi väljatöötamisel. Peale edukat prototüübi valmimist on parimatel võimalik kandideerida Tehnopoli Startup Inkubaatori programmi, et kasvatada oma idee toimivaks äriks. Kandideerida saavad kõik prototüüpivad eraisikud ja … Continue reading

* Uus koolitus! "Turundusvõimalused internetis"

Uus koolitus! “Turundusvõimalused internetis” (Tartus 6 koolituspäeva vahemikus 4.-13. märts) Koolituse käigus saab selgeks, millistes olukordades on interneti kaudu turundamine üldse näidustatud ning milliseid aja- või ka raharessursse see eeldab. Vaatluse alla tulevad lihtsad võimalused oma kodulehekülje loomiseks, otsimootoriturunduse ABC … Continue reading

Äriplaani ja ettevõtluskoolitus – STARDIEDU

Aeg: 7 koolituspäeva (56 akad. tundi) vahemikus 06.-28. veebruar 2013 + lisavalikud: äriplaani analüüs fookusgrupis (4 akad. tundi) + internetiturunduse moodul (4 akad. tundi). Tallinn, Dzingli hotell. Sihtgrupp: koolitus sobib Teile, kui plaanite alustada ettevõtlusega või olete firma äsja loonud. … Continue reading

Ekspordiplaani intensiivkoolitus

Endla 4, Tallinn 21. jaanuar 2013, algusega 11.00, kestvus 4,5 akadeemilist tundi Sihtgrupp: Alustavad ettevõtjad, Värsked ettevõtjad, Tegusad inimesed ärisektorist, … kes plaanivad oma toodet/teenust eksportima hakata. Teema ja alateemad MIDA PEAB TEADMA EKSPORDIST? Miks eksportida? Kas ma olen valmis … Continue reading

Projektiekspert valiti Töötukassa koostööpartneriks 2013.a.

Projektiekspert OÜ koolituskeskus läbis edukalt konkursi ning on teiste seas ka 2013.a. välja valitud Eesti Töötukassa koolituspartneriks. See tähendab, et Töötukassa klientidel on võimalik meie koolitustel osaleda, kasutades koolituskaarti. Töötukassa seab oma partneritele tingimused koolituste käibe, lektorite kogemuse, hariduse jms … Continue reading