Lapsehoiukohtade loomine ja teenusepakkumise toetamine

29. juunist kuni 31. augustini 2015 kl 17 on avatud Euroopa Sotsiaalfondi taotlusvoor meetmes „Lapsehoiukohtade loomine ja teenusepakkumise toetamine 0–7-aastastele lastele”. Toetust antakse projektile, mille tegevustega luuakse uus lapsehoiuteenuse või lasteaiakoht 0–7-aastasele lapsele ning osutatakse projekti raames loodud kohal lapsehoiuteenust … Continue reading

PRIA Investeeringud majandustegevuse mitmekesistamiseks maapiirkonnas mittepõllumajanduslik

Meetme üldeesmärgiks on maapiirkonnas (eelkõige keskustest eemalejäävates piirkondades) püsiva majandusliku baasi ning sobivate ja atraktiivsete töökohtade loomise soodustamiseks maaettevõtluse mitmekesistamine ja arendamine. Taotlusi võetakse vastu 13. aprillist kuni 20. aprillini 2015. Toetust maapiirkonnas majandustegevuse mitmekesistamiseks ja arendamiseks võivad taotleda mikroettevõtjad, … Continue reading

EAS avab arendusosaku toetuse

EAS avab arendusosaku toetuse Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS) avas 27. jaanuarist arendusosaku toetuse, mis on mõeldud ettevõtetele erinevateks eeluuringuteks uudsete toodete- , teenuste või tehnoloogiate väljatöötamisel. EASi toetuste valdkonna juhi Tarvo Kallase sõnul on tegemist uue tootega väikese ja keskmise … Continue reading

PRIA aktuaalsed taotlusvoorud veebruaris 2015

PRIA aktuaalsed taotlusvoorud: Väikeste põllumajandusettevõtete arendamise toetus Taotlusi võetakse vastu 09.02-23.02.2015. Toetussumma taotleja kohta 15 000 eurot. Omafinantseering ei ole vajalik. Baasnõuded vähemalt 2 majandusaastat tegevust põllumajanduses ja müügitulu vahemikus 4000-14000 eurot majandusaastas. Taotlemiseks vajalikud dokumendid (äriplaan) saad meie abiga. … Continue reading