Äriplaani ja ettevõtluskoolitus – STARDIEDU

Aeg: 7 koolituspäeva (56 akad. tundi) vahemikus 06.-28. veebruar 2013 + lisavalikud: äriplaani analüüs fookusgrupis (4 akad. tundi) + internetiturunduse moodul (4 akad. tundi). Tallinn, Dzingli hotell.

Sihtgrupp: koolitus sobib Teile, kui plaanite alustada ettevõtlusega või olete firma äsja loonud.

Ettevõtluskoolituse teravik on suunatud äriplaani kavandamisele ja koostamisele.

Lisaks saate põhiteadmised ettevõtlusest (turundus, finantsplaneerimine, raamatupidamine, maksundus, tööõigus, töötervishoid jms) sellises mahus, mida vajab alustav ettevõtja.

Boonusena testime Teie projektiideid ning teeme põhjaliku analüüsi äriplaanile.
Kui koostate kursuse raames äriplaani, sobib see esitamiseks:

toetuste (nt Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus, Töötukassa)
ja laenude (Kredex, pangad) taotlemisel
planeerimistööriistaks ettevõttele endale.

Lisainfo ja registreerimine
http://koolitusele.ee/projektid/ettevotlus_veebr