Toetusmeede ettevõtetele rahvusvahelise konkurentsivõime suurendamiseks

Toetusmeede ettevõtetele rahvusvahelise konkurentsivõime suurendamiseks

EAS annab toetust ettevõtetele, rahvusvahelist töökogemust omandava arendustöötaja värbamiseks, suurendamaks Eesti ettevõtete konkurentsivõimet välisturgudel.

Toetavateks tegevusteks on arendustöötaja ettevõttesse värbamisega seotud tegevused ning arendustöötaja rakendamisega seotud kulutused (palk).

Arendustöötaja on kõrge kvalifikatsiooniga töötaja, kelleks on teadurid, insenerid, disainerid ja turundusjuhid ning muud arendamisega seotud töötajad, kellel on kolmanda taseme haridust tõendav dokument ning vähemalt viieaastane töökogemus asjaomases valdkonnas. Doktoriõpet võib lugeda asjaomaseks töökogemuseks.

Toetuse minimaalset ja maksimaalset piirmäära paika pandud ei ole. Toetuse osakaaluks on 50% projekti kogumaksumusest.

Projekti maksimaalseks pikkuseks võib olla 36 kuud.

Täpsem informatsioon

http://www.eas.ee/et/ettevotjale/eksport/arendustoeoetaja-kaasamise-toetus/ueldist
NB! Üks nõutav mahukas lisadokument on ka äriplaan.

 

Kui soovite sellest meetmest toetust taotleda, pöörduge julgelt meie äriplaani spetsialistide poole, kes aitavad Teil välja selgitada toetusmeetmesse sobivuse.

Seejärel saame aidata ka projektidokumentatsiooni koostamisega. Ideid testime jätkuvalt tasuta www.projektid.ee/idee.

Võite võtta kasvõi kohe ühendust 56 212 919 või kliendihaldur@projektid.ee.