Arenduskoja LEADER toetuste projektitaotluste vastuvõtt 2011. aastal

Infopäev toimub 11. jaanuaril kell 16 Tapal Arenduskojas.

Kohalik tegevusgrupp MTÜ Arenduskoda võtab vastu LEADER strateegia meetmete 2011. a toetuste projektitaotlusi.

Meetme 1.1 „Kohaliku elukeskkonna investeeringutoetus”, meetme 1.2 “Seltsitegevuse, spordi ja kultuuripärandi väärtustamine läbi omaalgatusliku tegevuse”, meetme 1.3 „Erinevate elanikegruppide kaasamise toetus”, meetme 1.4 „Piirkonna maine kujundamise toetus”,  meetme 2.1 „Ettevõtluse arendamise toetus”, meetme 2.2 „Ajaloo- ja kultuuripärandi väärtustamise toetus” ja meetme 2.3 “Siseriikliku ja rahvusvahelise koostöö arendamine, et tõsta piirkonna konkurentsivõimet tootmises ja teeninduses ”  projektitaotlusi võetakse vastu kuni 11. veebruarini 2011 (kella 17-ni) MTÜ Arenduskoja kontoris, aadressil Roheline 19, Tapa linn.

Artikkel täies mahus saadaval ambla.ee