Archimedes SA hariduskoostöö programmide tähtajad

Elukestva õppe programmi 2010.a. tähtajad

Comenius

Individuaalsed koolitustoetused :
• Esimene tähtaeg – 15. jaanuar
• Teine tähtaeg – 30. aprill
• Kolmas tähtaeg – 15. september

Koolide koostööprojektid, Regio koostööprojektid – 19. veebruar

Grundtvig

Individuaalsed koolitustoetused:
• Esimene tähtaeg – 15. jaanuar
• Teine tähtaeg – 30. aprill
• Kolmas tähtaeg – 15. september

Õpikoostöö projektid – 19. veebruar

Õpiringide korraldamise projektid -19. veebruar

Täiskasvanukoolitaja assistendi praktika – 31. märts

Eakate vabatahtliku teenistuse projektid – 31. märts

Leonardo da Vinci

Õpirändeprojektid (kutsekoolide õpilaste ja töötajate praktikaprojektid ning koolitusspetsialistide lähetusprojektid) – 5. veebruar
Koostööprojektid – 19. veebruar
Uuendussiirdeprojektid – 26. veebruar

Erasmus

Intensiivprojektid (IP) – 12. märts
Erasmuse intensiivsete keelekursuste (EILC – Erasmus Intensive Language Courses) korraldamine – 5. veebruar

Kõrgkoolide mobiilsustegevus 2010/2011. õ.-a. – 12. märts

Haridusjuhtide õppelähetused

Esimene tähtaeg – 31. märts
Teine tähtaeg – 15. oktoober
Teine tähtaeg – 15. oktoober

Lisainfo: www.archimedes.ee/hkk